Pompy ciepła

Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym i podgrzewaniem wody użytkowej

Schemat obwodu ze wspomaganiem i podgrzewaniem c.w.u.
Układ biwalentny ze wspomaganiem grzałką elektryczną (Gr) umieszczoną w buforze (Bf). Zawór nadmiarowo-upustowy (Zp) ma zapewnić przepływ wody w pompie ciepła, gdyby wszystkie odbiorniki (Rd) były zdławione. Pompa (PI) zasila obwód c.o. Pompa (P2) zasila wężownicę zasobnika (BI). Zawory zwrotne (Zz) oraz zawory odcinające (Zo) są po to, aby w przypadku awarii pomp (PI) lub (P2) móc wymieniać je bez opróżniania całego układu. Do zasobnika (Bl) doprowadzona jest od dołu woda zimna (Wz). Ogrzana woda (Wc) prowadzona jest do instalacji c.w.u. Całość dopełnia naczynie przeponowe (Np) i zawory bezpieczeństwa (Zb)

Jeden obwód grzewczy ze wspomaganiem elektrycznym i podgrzewaniem wody użytkowej.

Układ jest rozszerzoną wersją rozwiązania z rozdziału poprzedniego. Dodany został jedynie obwód podgrzewania wody użytkowej w zasobniku. Jeśli w instalacji grzewczej zamiast radiatorów jest ogrzewanie podłogowe i nie jest konieczne wspomaganie ogrzewania, to zbiornik buforowy może być wyeliminowany. Jeśli w zbiorniku buforowym została zainstalowana dodatkowa grzałka elektryczna, to zawór bezpieczeństwa musi być koniecznie zainstalowany bezpośrednio na nim.