Pompy ciepła

Wydajność tradycyjnych nośników energii

Wydajność tradycyjnych nośników energii

Do porównywania efektywności różnych systemów grzewczych potrzebna jest wiedza ile ciepła można uzyskać z danego nośnika energii. Tabela zawiera dwie kolumny. Pierwsza z lewej (wartość opałowa) podaje całkowitą ilość ciepła wytwarzaną w procesie spalania, czyli to co zostaje przekazane z płomienia do instalacji, łącznie z ciepłem ulatujących spalin i ciepłem pary wodnej zawartej w spalinach.

Druga kolumna (wartość grzewcza) pokazuje ilość ciepła przekazywaną przez płomień do instalacji. Tu widać bardzo wyraźnie na czym polega zagadkowa sprawność urządzeń stosujących technikę kondensacyjną. Jak wiadomo, piece kondensacyjne szczycą się sprawnością powyżej 100%. A wszystko dlatego, że dawniej za podstawę do wszelkich obliczeń przyjmowano zaniżone dane z kolumny prawej przyjmując je za 100%. Piec, który potrafi odzyskać część ciepła ze spalin i pary wodnej też nie wykorzysta całej energii zawartej w paliwie (wartość opałowa). Będzie to jednak więcej niż podano w kolumnie prawej i stąd te sprawności wykraczające poza 100%. Dla przykładu: wartość opałowa gazu ziemnego zgodnie z tabelą stanowi 110% jego wartości grzewczej.

Wartość energetyczna tradycyjnych nośników energii

Paliwo Wartość opałowa Wartość grzewcza
Węgiel kamienny 8,41 kWh/kg 8,14 kWh/kg
Olej opałowy 10,57 kWh/litr 10,08 kWh/litr
Gaz ziemny 9,76 kWh/m3 8,87 kWh/m3
Propan-butan 14,00 kWh/kg 12,90 kWh/kg