Pompy ciepła

Obliczanie kolektorów gruntowych cz.1

Obliczanie kolektorów gruntowych

Rury kolektora gruntowego są tylko wymiennikiem ciepła. Źródłem ciepła jest sam grunt, który magazynuje energię cieplną pochodząca z promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych. Zdolność magazynowania energii cieplnej rośnie wraz ze zwiększeniem spoistości i stopnia nasycenia wodą.

Istnieją dwa sposoby wymiarowania kolektorów gruntowych. Pierwszym z nich jest prowadzenie obliczeń, biorąc za podstawę moc jednostkową, jaką można uzyskać z określonej powierzchni działki. Znając powierzchnię gruntu pod kolektor i minimalne odstępy między rurami oblicza się następnie wymaganą długość rury (zgodnie z tabelą).

Wydajność energetyczna gruntu

Rodzaj gruntu Wydajność cieplna gruntu (W/m2) Minimalny odstęp rur kolektora (m)
Suchy, niespójny, piaszczysty 10-15 1
Wilgotny, piaszczysty 15-20 1
Gliniasty suchy 20-30 0,8
Gliniasty mokry 30-40 0,6
Przewodzący wodę gruntową 40-50 0,5

Sposób drugi to korzystanie z mocy jednostkowej możliwej do uzyskania z 1 metra bieżącego zakopanej rury (zgodnie z tabelą).

Wydajność energetyczna rury kolektora

Rodzaj gruntu Jednostkowa moc z kolektora (kW/m) Minimalny odstęp rur kolektora (m)
Suchy, niespójny, piaszczysty 0,0100,012 1
Wilgotny, piaszczysty 0,012-0,015 1
Gliniasty suchy 0,015-0,020 0,8
Gliniasty mokry 0,020-0,025 0,6
Przewodzący wodę gruntową 0,025-0,035 0,5

 Wartości podane w obydwu tabelach są bardzo do siebie zbliżone. Jeśli projektowany jest kolektor płaski o prostych rurach, to jest w zasadzie obojętne, z której tabeli zaczerpniemy dane. Jednak w przypadku kolektora o innym ułożeniu rury (na przykład kolektory spiralne) należy korzystać wyłącznie z tabeli górnej, w przeciwnym bowiem razie wyniki będą niepoprawne.