Pompy ciepła

Obliczanie kolektorów gruntowych cz.2

Obliczanie kolektorów gruntowych.

Przykład

Pompa ciepła o mocy grzewczej 8 kW ma współczynnik efektywności 4. Kolektor jest zakopany w gruncie gliniastym. Wymagana moc z kolektora to moc grzewcza pompy ciepła pomniejszona o wartość doprowadzonej mocy elektrycznej czyli:

Pkol = Ppc – Pel = 8 kW- 8kW/4 = 8 kW – 2 kW = 6 kW

gdzie:

Pkol – moc kolektora
Ppc – moc pompy ciepła
Pel – moc elektryczna

Uwaga: Moc elektryczna jest stosunkiem mocy grzewczej do współczynnika efektywności energetycznej.

Niezbędna powierzchnia działki:gdzie:

Sd – powierzchnia działki
q – współczynnik efektywności energetycznej

W kwadracie o powierzchni 1 m² mieszczą się praktycznie dwa równoległe odcinki rury każdy o długości 1 m. Z tego wynika, że w podanym przykładzie będą potrzebne rury o całkowitej długości około 342 m.

Natomiast według tablicy mamy:gdzie:
Lr – długość rur w metrach
Pkol – jednostkowa moc z kolektora kW/m

Obliczona całkowita długość rury powinna być podzielona na równe odcinki o długości nie przekraczającej 100 m każdy. Dobrym zwyczajem jest zaokrąglanie wyników obliczeń w górę do pełnych stu metrów, a następnie dzielenie na równe odcinki stumetrowe. Największe roczne uzyski z kolektora ziemnego są możliwe wtedy jeśli głębokość ułożenia wynosić 1,2-1,5 m. Wyjątkowo można stosować większą głębokość, gdy jest całkowita pewność, że na tej większej głębokości jest duży i wydajny ciek wodny lub tak zwana „kurzawka”.