Pompy ciepła

Określanie zapotrzebowania ciepła na podgrzanie wody użytkowej

Określanie zapotrzebowania ciepła na podgrzanie wody użytkowej

Zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do podgrzania ciepłej wody użytkowej należy obliczać wg PN „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. Ten sposób postępowania jest konieczny w przypadku wykonywania projektu instalacji grzewczej. Oprócz tego bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego oszacowania tej mocy. Wtedy posługiwanie się metodyką podawaną w cytowanej normie byłoby zbyt czasochłonne.

Do pielęgnacji ciała w zupełności wystarczają temperatury od 35°C do 40°C. W kuchni natomiast, np. do mycia zatłuszczonych garnków i patelni, są wymagane temperatury od 50°C do 55°C. Obliczane dotychczas średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym wynosi na osobę 30-60 litrów przy temperaturze 45°C. Natomiast przy 60°C potrzeba 20-40 litrów na osobę. Odpowiada to zapotrzebowaniu mocy rzędu ok. 0,3 kW na osobę. W związku z tym moc grzewcza pompy ciepła potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej wyliczana jest bardzo prosto. Wystarczy pomnożyć liczbę osób w budynku przez 0,3 kW. Czyli w przypadku rodziny 5-osobowej będzie potrzeba 1,5 kW. To nie jest dużo, dla większych budynków jednorodzinnych, które wymagają mocy grzewczych powyżej 20 kW, tę moc dodatkową można w ogólnym bilansie pominąć.

Dla hoteli, pensjonatów i tym podobnych obiektów przyjmuje się nieco inne założenia. Oczywiście ilość ogrzewanej wody tak jak w poprzednim przypadku zależy od liczby przebywających osób. Przy dzisiejszych wymaganiach należy liczyć się z zapotrzebowaniem na ciepłą wodę o temperaturze 45°C rzędu 90 l na osobę/dzień. Jednak nie należy tej liczby mnożyć po prostu przez liczbę łóżek w hotelu, gdyż wyszłyby z tego ogromne ilości ciepłej wody. W takim przypadku trzeba się posiłkować średnim współczynnikiem wykorzystania miejsc. Trudno byłoby w tej chwili podać konkretną liczbę, bowiem dla każdego obiektu będzie ona inna. Tu najwięcej do powiedzenia mieć będzie administrator danego obiektu.