Pompy ciepła

Określanie zapotrzebowania na ciepło cz.2

A oto przydatne wzory:dla kotła gazowego gdzie:
P – moc grzewcza w kW
V    – roczne zużycie nośnika energii (opału) w l/rok lub m³/rok

Przykład: Do ogrzewania budynku zużywa się rocznie 5000 litrów oleju opałowego, stąd urządzenie grzewcze powinno dysponować maksymalna mocą grzewczą:

P = 5000/250 = 20 kW

W praktyce prawie zawsze moc obliczona w powyższy sposób wychodzi znacznie mniejsza, niż faktyczna moc zainstalowanego pieca. Powód jest jeden: piece grzewcze są z reguły znacznie i zupełnie niepotrzebnie przewymiarowane, a wielkość zużycia nośnika energii jest faktem i tego podważyć nie sposób. Wynika ona zresztą z wymagań energetycznych danego obiektu.

Innym praktycznym sposobem wyznaczenia mocy grzewczej jest posłużenie się tak zwanym jednostkowym zapotrzebowaniem na ciepło. Wzór do obliczeń ma postać:

Q = F · q

gdzie:

Q – zapotrzebowanie na ciepło w kW
F – ogrzewana powierzchnia w m2 moc jednostkowa
q – moc jednostkowa w kW/m2

Moce jednostkowe w budownictwie jednorodzinnym

L.p. Moc jednostkowa (kW/m2) Uwagi
1 0,120 Stare budownictwo bez izolacji termicznej i ze zwykłą tradycyjną stolarką
2 0,080 Stare budownictwo z nowoczesnymi oknami zespolonymi
3 0,060 Stare budownictwo z ociepleniem ścian i oknami zespolonymi
4 0,050 Domy wykonane zgodnie z aktualnymi normami
5 0,035 Domy niskoenergetyczne

Znając moc jednostkową i ogrzewaną powierzchnię bez trudu obliczamy konieczną moc grzewczą, mnożąc te wielkości przez siebie. Dobierając pompę ciepła należy dodatkowo uwzględnić zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *