Pompy ciepła

Określanie zapotrzebowania na ciepło cz.2

A oto przydatne wzory:dla kotła gazowego gdzie:
P – moc grzewcza w kW
V    – roczne zużycie nośnika energii (opału) w l/rok lub m³/rok

Przykład: Do ogrzewania budynku zużywa się rocznie 5000 litrów oleju opałowego, stąd urządzenie grzewcze powinno dysponować maksymalna mocą grzewczą:

P = 5000/250 = 20 kW

W praktyce prawie zawsze moc obliczona w powyższy sposób wychodzi znacznie mniejsza, niż faktyczna moc zainstalowanego pieca. Powód jest jeden: piece grzewcze są z reguły znacznie i zupełnie niepotrzebnie przewymiarowane, a wielkość zużycia nośnika energii jest faktem i tego podważyć nie sposób. Wynika ona zresztą z wymagań energetycznych danego obiektu.

Innym praktycznym sposobem wyznaczenia mocy grzewczej jest posłużenie się tak zwanym jednostkowym zapotrzebowaniem na ciepło. Wzór do obliczeń ma postać:

Q = F · q

gdzie:

Q – zapotrzebowanie na ciepło w kW
F – ogrzewana powierzchnia w m2 moc jednostkowa
q – moc jednostkowa w kW/m2

Moce jednostkowe w budownictwie jednorodzinnym

L.p. Moc jednostkowa (kW/m2) Uwagi
1 0,120 Stare budownictwo bez izolacji termicznej i ze zwykłą tradycyjną stolarką
2 0,080 Stare budownictwo z nowoczesnymi oknami zespolonymi
3 0,060 Stare budownictwo z ociepleniem ścian i oknami zespolonymi
4 0,050 Domy wykonane zgodnie z aktualnymi normami
5 0,035 Domy niskoenergetyczne

Znając moc jednostkową i ogrzewaną powierzchnię bez trudu obliczamy konieczną moc grzewczą, mnożąc te wielkości przez siebie. Dobierając pompę ciepła należy dodatkowo uwzględnić zapotrzebowanie mocy cieplnej na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej.