Pompy ciepła

Określanie zapotrzebowania na ciepło cz.1

Określanie zapotrzebowania na ciepło

Zapotrzebowanie na ciepło, czyli wymagana moc urządzenia grzewczego, może być określane na wiele sposobów. Sposób pierwszy to zgodnie z przepisami wykonanie bilansu cieplnego zgodnie z normą PN-B-03406:1994 „Obliczanie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń o kubaturze do 600 m3″. Przy czym do obliczeń w zależności od położenia obiektu w danej strefie klimatycznej przyjmuje się temperatury zgodnie z normą PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. Aby obliczyć parametry ogrzewania danego pomieszczenia, należy znać ucieczkę ciepła spowodowaną przenikalnością cieplną: ścian, stropów, podłóg itp. Ucieczka ciepła przez przegrody musi być skompensowana dostarczoną mocą grzewczą. Obecnie te skomplikowane obliczenia wykonuje się już za pomocą specjalistycznych programów komputerowych.

W wielu przypadkach można się zadowolić szacunkowym określeniem mocy grzewczej. Nawet biorąc pod uwagę to, że dokładność metod szacunkowych nie jest absolutna i w praktyce błąd może wynosić nawet 20%, to pocieszeniem może być fakt, że pogody też nie da się dokładnie określić. W związku z tym metody szacunkowe nie są najgorsze i otrzymane wyniki nie odbiegają wiele od wyników uzyskanych za pomocą obliczeń wykonanych zgodnie z powyższymi normą. Nawet gdyby istniał sposób obliczeń dający dokładność 1%, to i tak byłby on niewiele wart, ponieważ największy wpływ na zużycie ciepła ma pogoda, a ta jest przewidywalna tylko w pewnym zakresie.

Najłatwiej wyznaczyć jest potrzebną moc grzewczą wtedy, gdy istnieje ogrzewanie tradycyjne, które ma być zastąpione pompą ciepła. Do tego celu wystarczy tylko znać roczne zużycie oleju czy gazu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *