Pompy ciepła

Kaskadowy układ pomp ciepła z wieloma obwodami grzewczymi

Schemat kaskady pomp ciepła
Rd – obwody grzewcze
Zb – zawór bezpieczeństwa
Bf – zbiornik buforowy
Zz – zawór zwrotny
P1 A – pompa obiegowa dla pompy ciepła A
P1B – pompa obiegowa dla pompy ciepła B
P1 – pompy obiegowe obwodów grzewczych
Np – naczynie przeponowe
T1A – czujnik temperatury pompy ciepła A
T1B – czujnik temperatury pompy ciepła B

Kaskadowy układ pomp ciepła z wieloma obwodami grzewczymi

Schemat kaskady złożonej z dwu pomp ciepła, zasilającej kilka różnych obwodów grzewczych, przedstawiono na rysunku. Specjalną rolę pełnią tu zawory Zz zamontowane powyżej i poniżej zbiornika buforowego. Dzięki nim mogą istnieć dwa niezależne strumienie o różnych przepływach, spotykające się w zbiorniku buforowym. Woda ogrzana z jednej lub obydwu pomp ciepła ładuje bufor poprzez górny zawór Zz. Natomiast woda zasilająca obwody grzewcze pobierana jest pompami obiegowymi P1 z bufora poprzez dolny zawór Zz.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby układ rozbudowywać zarówno co do liczby pomp ciepła, jak i liczby obwodów grzewczych. Dowolny z obwodów grzewczych może być wyposażony w mieszacz obniżający temperaturę zasilania, na przykład dla ogrzewania podłogowego lub ściennego.

Ten rodzaj instalacji może pracować tylko z pompami ciepła wyposażonymi w zewnętrzny czujnik temperatury powrotu. Czujniki te bowiem muszą być zamontowane obok siebie w pobliżu zbiornika buforowego.