Artykuły

Sposób na oszczędzanie energii – przydomowa elektrownia wiatrowa

Słysząc słowa „elektrownia wiatrowa” pierwsze co przychodzi nam na myśl to ogromny maszt z turbiną wiatrową na jego czubku. Nic bardziej mylnego – tak właśnie wyglądają urządzenia służące do wykorzystywania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Jednakże elektrownia wiatrowa może mieć o wiele mniejsze rozmiary i może zostać postawiona przy naszym własnym domu.

Budowa turbiny wykorzystywanej w przydomowej elektrowni wiatrowej różni się od typowej turbiny wiatrowej nie tylko rozmiarem, ale także samym poziomem skomplikowania. W małych elektrowniach wykorzystuje się nieduże turbiny z pionową osią obrotu. Specyfika tego rozwiązania powoduje, że budowa przydomowych elektrowni jest prosta w porównaniu do przemysłowych farm wiatrowych. Takie rozwiązanie nie wymaga stosowania skomplikowanych układów do nastawiania turbiny pod wiatr (w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania jego siły). Do tego urządzenia te charakteryzują się bardzo wysoką czułością, co pozwala na ich pracę przy nawet najmniejszych podmuchach wiatru. Dodatkowo, możliwe jest stawianie tego typu turbin w obszarze zabudowanym lub nawet na dachach budynków.

Energia wyprodukowana w przydomowej elektrowni wiatrowej może być potraktowana jako uzupełnienie tradycyjnych źródeł energii i wykorzystana przykładowo w celu ogrzewania domu lub wspomagania oświetlenia. Pozwala to na zaoszczędzenie pieniędzy  wydawanych na ten cel. Zastosowanie odpowiednio mocniejszych turbin pozwoliłoby na produkcję wystarczającej ilości energii elektrycznej do zasilenia całej instalacji domowej.

Ze względu na moc, możemy podzielić przydomowe elektrownie wiatrowe w następujący sposób:

  • Elektrownie mikro – o mocy do 100 W (wykorzystywane najczęściej do ładowania akumulatorów zasilających pojedyncze lampy albo urządzenia)
  • Elektrownie mikro – o mocy od 100 W do 50 kW (dzięki wspomaganiu przez system akumulatorów wyprodukowana przez nie energia może zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną pojedynczych gospodarstw domowych)
  • Elektrownie duże – o mocy ponad 100 kW (energia elektryczna wyprodukowana w takich elektrowniach w zupełności zaspokoi potrzeby gospodarstwa domowego, a także pozwoli na odsprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetycznej)

Przed rozpoczęciem prac nad budową przydomowej elektrowni wiatrowej należy najpierw sprawdzić czy nie poziom hałasu pracy turbin nie będzie przekraczał dopuszczalnych norm, oraz czy nie będzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (turbiny nieprzymocowane na stałe do gruntu nie wymagają takich pozwoleń). Warto również zainteresować się różnego rodzaju możliwościami pozyskania dofinansowania  na budowę takich instalacji.

Krajowy Plan Działania ds. OZE przewiduje, że liczba przydomowych elektrowni wiatrowych będzie stawała się coraz bardziej popularna, aby w roku 2020 wzrosnąć prawie stukrotnie w porównaniu z obecną liczbą.