Pompy ciepła

Samodzielne wykonanie kolektora gruntowego cz.1

Samodzielne wykonanie kolektora gruntowego

Pamiętając o tym, że grzeje nie pompa tylko źródło ciepła, a w naszym przypadku ma być to kolektor gruntowy, należy zacząć od niego, bo kolektor gruntowy musi być traktowany jako integralna część pompy ciepła.

Dla pompy ciepła o mocy wyjściowej 7 kW wymagana wielkość kolektora ziemnego wynika z przeliczenia współczynnika efektywności energetycznej. Nasza pompa będzie mieć ten współczynnik na poziomie 4. To znaczy, że 1/4 energii będzie pochodzić z energii elektrycznej a reszta, czyli 3/4 będzie dostarczona przez kolektor. W związku z tym kolektor musi „dać” 5,25 kW.

Jeśli teraz przyjmiemy, że jeden metr bieżący rury kolektora odbierze z gruntu około 20 W, to z prostego rachunku wyliczymy 5250 W : 20 W/mb = 262,5 m. Dla bezpieczeństwa lepiej zaokrąglić tę wartość w górę do 300 m i przyjąć, że naszym źródłem ciepła będą trzy pętle rury o przekroju 32 mm, każda po 100 m, zakopane w ziemi na głębokości około 1,5 m. Pętle te najłatwiej połączyć w dwa przewody zbiorcze w specjalnej studni (jak na zdjęciu).

Węzeł kolektora ziemnego
Widoczne trzy pętle podłączone do rurociągu zbiorczego, łączącego kolektor ziemny z pompą ciepła. W najwyższym punkcie zainstalowano po obu stronach zawory odpowietrzające. Każda pętla ma dwa odcinające zawory kulowe. Zawory te, ułatwiają napełnianie i odpowietrzanie układu, a w przypadku awarii przyśpieszają lokalizację uszkodzonej pętli.