Pompy ciepła

Samodzielne wykonanie kolektora gruntowego cz.2

Murowana studnia kolektora gruntowego
Każda z 4 pętli zaopatrzona jest w zawory odcinające. Po prawej stronie na dole są widoczne zawory kulowe, do których można podłączyć aparaturę potrzebną do napełniania i odpowietrzania pętli kolektora.

Należy przy tym koniecznie pamiętać żeby:
–    każdy obwód wyposażyć w zawory odcinające;
–    rozdzielacz zasilający i powrotny wykonać w najwyższym punkcie terenu i tam zainstalować zawory odpowietrzające;
–    wszystkie przewody, przez które przepływa solanka, a które znajdują się w domu i przebiegają przez ściany izolować tak, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu;
–    nie zabudowywać kolektora ziemnego.

Aby kolektor działał musi zostać całkowicie napełniony niezamarzającą cieczą (solanką). Do tego celu można użyć płynu Ergolid, który jest odporny na zamarzanie do -20°C. Potrzebna ilość płynu to około 200 litrów. Dlatego około, bo nie sposób powiedzieć, jak długie będą w konkretnym przypadku rury łączące rozdzielacze z budynkiem. Wiadomo natomiast dokładnie, że każda 100-metrowa pętla potrzebuje 53 litrów płynu.
Temperatura solanki może zmieniać się w granicach od -5°C do +20°C. Z uwagi na wahania tej temperatury niezbędne jest zamontowanie w instalacji źródła ciepła przeponowego naczynia rozszerzalnego o ciśnieniu wstępnym 0,5 MPa i pojemności 12 litrów oraz zaworu bezpieczeństwa. Do tego potrzebna jest jeszcze pompa obiegowa, która zapewni przepływ solanki między kolektorem a pompą ciepła. W tym konkretnym przypadku powinna to być pompa obiegowa zapewniająca przepływ około 1,7 m3/h. Ta wielkość przepływu wynika z parametrów naszej pompy ciepła. Można tu z powodzeniem zastosować pompę WILO TOP-30/7 lub GRUNDFOS CHI 2-20.

Pompy obiegowe używane w instalacjach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, choćby nawet miały odpowiednią wydajność, nie nadają się do tego celu, gdyż nie są przystosowane do pracy w temperaturach poniżej 0°C.

Napełnianie instalacji powinno odbywać się koniecznie w następującej kolejności:
–    uzyskać w pojemniku niezbędne stężenie środka przeciw zamarzaniu i wody (nie należy napełniać obiegu solankowego najpierw wodą a następnie dodawać środek przeciw zamarzaniu);
–    napełnić instalację przygotowaną solanką i odpowietrzyć.