Pompy ciepła

Wstępny projekt cz.2

Ze wszystkich rodzajów pomp ciepła, do samodzielnego wykonania najlepiej nadaje się pompa typu solanka-woda. Można też rozważyć wariant woda-woda, w końcu są to technicznie takie same pompy, z tą tylko różnicą, że każda z nich pracuje przy trochę innych temperaturach źródła ciepła.

Jednak stanowczo należałoby odradzić zabieranie się za pompę ciepła typu powietrze-woda. To już jest wyższa szkoła jazdy. Pompa ciepła powietrze-woda musi być wyposażona w układ odmrażania. Takie cykliczne odmrażanie wymaga użycia energii. W praktyce realizuje się je poprzez krótkotrwałe odwrócenie obiegu wewnętrznego pompy, a to bardzo komplikuje i podraża wykonanie pompy. Wymaga dużej wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego wyposażenia. Jednym słowem takie rozwiązanie jest poza zasięgiem zwykłego zapaleńca, choćby nie wiem jaki był ambitny. Proces budowy prześledzimy na przykładzie pompy ciepła o następujących parametrach.

Tabela. Podstawowe parametry projektowanej pompy ciepła.

Parametr Wielkość Uwagi
Moc grzewcza/efektywność (nominalna) 7 kW/4,6 Dla temperatury źródła 0°C i temperatury wyjściowej +35°C
Moc grzewcza/efektywność (minimalna) 6 kW/4,0 Dla temperatury źródła -5°C i temperatury wyjściowej +35°C
Moc grzewcza/efektywność (maksymalna) 10kW/6,7 Dla temperatury źródła +25°C i temperatury wyjściowej +35°C
Pobór mocy elektrycznej 1,5 kW Pobór mocy samej sprężarki (bez pomp obiegowych c.o. i c.w.u.)
Przepływ w obwodzie kolektora 1,7 m3/h Spadek ciśnienia na wymienniku parownika 10 000 Pa
Przepływ po stronie grzewczej 0,6 m3/h Spadek ciśnienia na wymienniku skraplacza 2500 Pa
Czynnik chłodniczy R407C 1,5 kg

Jak wynika z tabeli parametry te są zupełnie przyzwoite, jednak podana efektywność energetyczna jest tylko teoretyczna i w praktyce będzie niższa. Wszystko zależy od tego ile mocy zużyją pompy obiegowe centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i kolektora gruntowego. Przyjmując jak najbardziej realistyczne wielkości, czyli 50 W dla pompy obiegowej c.o., oraz 150 W dla pompy kolektora, otrzymamy razem moc elektryczną 1700 W (1500 W + 50 W + 150 W). Wtedy efektywność (nominalna), czyli COP wyniesie niestety mniej niż 4,6 podane w tabeli, ponieważ 7 kW podzielone przez 1,7 kW da wynik COP = 4,11.

Zbliżenie się do efektywności teoretycznej będzie możliwe też tylko wtedy, gdy będziemy dysponować odpowiednim, najlepiej fabrycznym sterownikiem, Tak naprawdę, to efektywność której można się spodziewać po takiej konstrukcji będzie mniej więcej o jeden niższa niż podana w tabeli. Nie powinno to dziwić, w końcu nie jest to urządzenie fabryczne.