Pompy ciepła

Koszty eksploatacyjne cz.1

Koszty eksploatacyjne

Obliczenie spodziewanych kosztów eksploatacyjnych ogrzewania wykorzystującego pompę ciepła nie jest takie trudne jak mogłoby się wydawać. Potrzebne są pewne uproszczenia, ale nie należy się ich obawiać, gdyż wystarczy nam w zupełności dokładność rzędu 10%. Na początek zakładamy, że ogrzewany budynek o powierzchni użytkowej 200 m2 spełnia aktualne wymagania w zakresie termoizolacji, czyli można się spodziewać że będzie potrzebować w sezonie grzewczym nie więcej niż 24 000 kWh ciepła.

Gdyby ktoś teraz zapytał, dlaczego właśnie tyle? Wynika to z następujących zależności. Zakładamy, że na każdy metr kwadratowy potrzeba 50 W mocy grzewczej, a system będzie pracować około 2000 godzin rocznie, podgrzewając wodę użytkową dla 3 osób, co wymaga jeszcze dodatkowo około 4000 kWh.

Taka ilość ciepła czyli 24 000 kWh jest wartością średnią potwierdzoną statystycznie dla większości budynków o powierzchni 200 m2 zlokalizowanych w naszej strefie klimatycznej.

Porównanie kosztów ogrzewania
Porównanie dotyczy poprawnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji grzewczej dla obiektu o powierzchni użytkowej 200 m2. Założono, że cena oleju opałowego wynosi 2 zł za jeden litr, gazu 1,10 zł za 1 m3 a energia elektryczna 0,50 zł za 1 kWh.

Wysokość kosztów eksploatacyjnych zależy w pierwszym rzędzie od wyboru źródła ciepła. Im będzie ono mieć wyższą temperaturę w całym sezonie grzewczym, tym mniejszy będzie koszt jednostki ciepła. Dla pełnej jasności wyliczeń wszystko poprowadzimy w tych samych jednostkach i przyjmiemy za jednostkę energii grzewczej i elektrycznej jedną kilowatogodzinę.