Pompy ciepła

Koszty eksploatacyjne cz.2

Zależność kosztów eksploatacyjnych od temperatury źródła ciepła. W/W – pompa ciepła typu woda-woda, S/W pompa ciepła typu solanka-woda, P/W pompa ciepła typu powietrze-woda.

Tabela pozwala na wyciągnięcie wielu ważnych wniosków. Przede wszystkim widać z niej wyraźnie, jaki ogromny wpływ na koszty ogrzewania ma temperatura źródła ciepła. Wystarczy spojrzeć na wartości skrajne. Różnica w rocznych kosztach ogrzewania jest prawie pięciokrotna. Czyli wytyczną na niskie koszty eksploatacyjne jest znalezienie takiego źródła ciepła, które będzie mieć możliwie wysoką temperaturę.

W rzeczywistości, to nie sama temperatura źródła ciepła decyduje o efektywności energetycznej systemu grzewczego tylko różnica temperatur, którą ma pokonać pompa ciepła. W tabeli podano efektywność energetyczną przy założeniu, że w obiekcie jest ogrzewanie podłogowe o temperaturze zasilania +35°C. Dlatego należy patrzeć na kolumnę różnicy temperatur i z niej wyciągać dalsze wnioski.

Posłużymy się przykładem: mamy pompę ciepła pobierającą ciepło z wody gruntowej o temperaturze +8°C i ogrzewanie podłogowe o temperaturze + 35°C. W związku z tym różnica temperatur wynosi 27 K, co odpowiada rocznym kosztom 2036 zł. Gdyby w tym samym obiekcie zrezygnować z ogrzewania podłogowego i zastosować grzejniki radiatorowe pracujące z temperaturą 50°C, to różnica temperatur wyniesie 42 K, co po stronie kosztów da nieciekawy wynik na poziomie 3400 zł. Jakby nie patrzeć, to różnica w kosztach wynosi 70%, czyli jest o co walczyć. Dlatego projektując instalację, należy z bardzo dużą uwagą podejść do temperatur, bo tylko wtedy można się spodziewać niskich kosztów eksploatacyjnych. Przykład ten pokazuje także wyraźnie, że taka sama pompa ciepła może pracować z bardzo różną efektywnością. Wszystko zależy od warunków, w których pompa ciepła się znajdzie.

Pompy ciepła mają określoną efektywność z racji swojej konstrukcji i wynikające z niej zużycie energii. Użytkownika interesuje jednak suma wszystkich kosztów eksploatacyjnych. W końcu o kosztach ogrzewania decyduje całkowite zużycie energii elektrycznej. A tutaj duży wpływ na koszty mogą mieć pompy obiegowe, których nie można w żadnym przypadku pominąć. Szczególnie ważna jest pompa obiegowa kolektora ziemnego lub pompa głębinowa, w przypadku gdy źródłem ciepła jest studnia. W pewnych warunkach a szczególnie wtedy, gdy opory hydrauliczne w instalacji są znaczne, będzie potrzeba dużych mocy do utrzymania właściwych parametrów przepływu.