Pompy ciepła

Co potrafi regulator pompy ciepła cz.2

Przed dobrym regulatorem pompy ciepła stoi wiele zadań. Podstawowe z nich, z opisem realizacji podajemy w zestawieniu.

Podstawowe zadania regulatora pompy ciepła

1. Ochrona pompy ciepła –    badanie najniższej dopuszczalnej temperatury źródła ciepła;

–    sprawdzanie, czy układ grzewczy odbiera przesyłane ciepło;

–    kontrola szczelności obiegu wewnętrznego;

–    nadzór nad czasem pracy sprężarki

2. Regulacja temperatury w obiekcie –    odczyt temperatury zewnętrznej i dozowanie mocy grzewczej wg aktualnego zapotrzebowania;

–    sterowanie pracą pomp obiegowych obwodu grzewczego;

–    uwzględnianie chwilowych wymagań użytkownika

3. Regulacja temperatury c.w.u. –    priorytetowe włączanie podgrzewania wody w zasobniku c.w.u. lub zasilanie wymiennika ciepła w basenie;

–    przełączanie odpowiednich zaworów mieszających i włączanie pomp obiegowych ciepłej wody

4. Sterowanie innymi systemami grzewczymi –    sterowanie włączaniem i wyłączaniem drugiego źródła ciepła (kocioł olejowy, kocioł gazowy);

–    przełączanie odpowiednich zaworów i pomp obiegowych;

–    współpraca z kolektorem słonecznym

Osobnym, nie ujętym w poniższej tabeli, ale bardzo ważnym zadaniem regulatora jest rejestracja wszystkich istotnych parametrów, które potrzebne są do celów diagnostycznych w przypadku ewentualnej awarii systemu. Wtedy osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje jest w stanie odczytać krok po kroku wszystkie stany nadzwyczajne z okresu przed awarią oraz w chwili jej wystąpienia i na tej podstawie może łatwo wskazać miejsce instalacji, odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Rejestracja stanów nadzwyczajnych jest także potrzebna do ustalenia ważności gwarancji. W pamięci regulatora są zachowane (także przy zaniku napięcia) wszystkie niezbędne dane, za pomocą których można łatwo określić chwilę włączenia do eksploatacji, sumaryczny czas pracy, liczbę i rodzaj występujących błędów, w tym także błędów obsługi.