Pompy ciepła

Automatyka sterująca ogrzewaniem cz.3

Krzywe grzewcze
Użytkownik może ustawić temperaturę powrotu jaka jest potrzebna przy temperaturze zewnętrznej -20°C czyli wybrać odpowiednią krzywą. Linia ukośna po prawej stronie pokazuje punkt początkowy krzywej grzewczej, który może być przez użytkownika zmieniany.

Często zdarza się, że pompa ciepła pracuje w obiekcie, w którym istnieje zasilanie elektryczne dwutaryfowe. W nocy oraz po południu cena energii elektrycznej jest prawie o połowę niższa i w związku z tym istnieje możliwość takiego zaprogramowania regulatora pompy ciepła, aby jak największy ciężar pracy urządzenia przerzucić na te godziny, w których energia elektryczna jest znacznie tańsza. W szczególności łatwo jest zastosować taką metodę w odniesieniu do podgrzewania wody użytkowej lub basenu.

Tak naprawdę głównym i chyba jedynym celem regulacji jest uzyskanie określonej temperatury wewnątrz obiektu. Celowo zostało użyte pojęcie „określonej temperatury” zamiast „stałej temperatury”. Oczywiście istnieje pewna temperatura, która powinna być w pomieszczeniach utrzymywana, najczęściej mówimy tu o temperaturze około 20°C. Lecz są tacy, którzy uważają, że 22°C jest temperaturą bardziej odpowiednią. Ponadto w takich pomieszczeniach jak łazienki czy też w pomieszczeniach, w których znajduje się basen (spotykamy to coraz częściej) należy przyjąć temperaturę około 25°C.