Pompy ciepła

Automatyka sterująca ogrzewaniem cz.2

Zapotrzebowanie na ciepło na przykładzie zmian temperatury zewnętrznej.
W zależności od zmian pogody (krzywa dolna) zmienia się zapotrzebowanie na ciepło (krzywa górna). Zmiany zapotrzebowania na moc grzewczą nie są tak szybkie jak zmiany temperatury powietrza na zewnątrz. Dobra regulacja ogrzewania musi ten fakt uwzględniać poprzez uśrednianie odczytywanej temperatury zewnętrznej.

Faktycznie regulacja ogrzewania jest jeszcze bardziej rozbudowana, niż by to wynikało z analogii z napełnianym basenem. Przede wszystkim uwzględnia ona także możliwości programowania okresowych obniżeń temperatury. Jest to oczywiste, ponieważ w nocy czy podczas nieobecności domowników można i należy zmniejszyć ilość dostarczanego ciepła, co jest równoznaczne z obniżeniem kosztów ogrzewania. W tym zakresie istnieją ogromne możliwości. Można programować obniżenia temperatury pomieszczeń dla pojedynczych godzin i to w skali tygodnia, czyli można uwzględnić noce, wychodzenie do pracy, tudzież specjalne wymagania na soboty i niedziele.

Programowany jest nie tylko czas trwania obniżenia, ale także i jego wartość. I tutaj od razu należy zaznaczyć, że w przypadku krótkotrwałych obniżeń nie powinno się obniżać temperatury w pomieszczeniach więcej niż o pięć stopni. Nie można bowiem zapomnieć, że przywracanie komfortowej temperatury też wymaga czasu. W tradycyjnych, wysokotemperaturowych i na ogół przewymiarowanych systemach grzewczych powrót do właściwej temperatury trwał bardzo krótko. Natomiast niskotemperaturowa instalacja grzewcza z pompą ciepła wymagałaby kilku godzin gdyby temperaturę obniżono na przykład o dziesięć stopni.