Pompy ciepła

Urządzenia automatycznej regulacji cz.1

Urządzenia automatycznej regulacji

Zanim zaczniemy mówić o regulacji, trzeba uzgodnić podstawowe pojęcia. W języku potocznym pojęcia regulator i sterownik stosowane są zamiennie. Zupełnie tak, jakby to były synonimy. Prawda jest nieco inna. Teoretycznie rzecz biorąc sterowanie to coś innego niż regulacja, ale umówmy się, że wszystkie układy nazywać będziemy „regulatorami” albo jeszcze lepiej „kontrolerami”, bo tak będzie prościej i bezpieczniej.

Podstawowym zadaniem regulatora pompy ciepła jest nadzór nad całą instalacją i wysyłanie sygnałów sterujących w taki sposób, aby dostarczyć odpowiednią ilość ciepła po możliwie niskich kosztach. Oprócz tego regulator czuwa bez przerwy nad tym, aby nie dopuścić do sytuacji, w której w wyniku niewłaściwych stanów w instalacji mogłoby dojść do uszkodzenia samej pompy ciepła.

Regulacja ilości ciepła dostarczanego do obiektu polega na ciągłym badaniu temperatury wody powracającej z grzejników do pompy ciepła i porównywaniu jej z temperaturą zadaną, która z kolei zależy od aktualnej temperatury zewnętrznej. Jeśli aktualna temperatura powrotu jest niższa od wynikającej z krzywej grzewczej, to pompa ciepła zostaje włączona i pracuje tak długo, aż temperatura w obiegu grzewczym osiągnie żądaną wielkość. Raz dobrze dobrana krzywa grzewcza nie powinna być zmieniana. Ale i tu mamy do czynienia z kilkoma wyjątkami. Budynki nowe, które nie są jeszcze dostatecznie wysuszone wymagają wyższych parametrów. Po dwu latach można i należy obniżyć parametry ogrzewania, przechodząc na inną (niższą) krzywą grzewczą. Kolejnym wyjątkiem, który pozwala na zmianę tej krzywej będzie dodatkowe ocieplenie budynku.

Oprócz regulacji ilości energii cieplnej regulator, jak już wspomniano, ma wiele innych zadań. Bardzo ważną kwestią jest ograniczanie impulsowej pracy pompy ciepła. Cały układ chłodniczy w pompie ciepła, a w szczególności jego sprężarka, „nie lubi” pracy przerywanej. Najlepiej byłoby wtedy, gdyby pompa ciepła raz włączona pracowała przez wiele godzin bez przerwy. Wtedy jej trwałość byłaby najwyższa. Niestety nie jest to możliwe z jednego powodu. Moc pompy ciepła jest dobierana do maksymalnych potrzeb budynku, a więc jej kilkugodzinna nieprzerwana praca w okresach gdy temperatura zewnętrzna nie spada poniżej -20°C dawałaby zbyt dużo ciepła.