Artykuły

Zmiana dostawcy energii elektrycznej zyskuje na popularności

Zmiany w zachowaniu odbiorców energii elektrycznej wskazują na to, ze nasza świadomość co do możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej jest coraz większa. Wśród odbiorców przemysłowych (grupy taryfowe A, B, C) do tej pory zmieniło sprzedawcę ponad 29 tysięcy odbiorców. W porównaniu do stanu z końca ubiegłego roku, liczba to wzrosła w ciągu 2 miesięcy o ponad 7 tysięcy, co daje przyrost o ponad 1/3. W przypadku gospodarstw domowych wzrost ten był jeszcze wyższy, bo blisko o połowę (do 20 732 odbiorców).

– Tempo zmian jest tak szybkie, że przed 5 rocznicą wprowadzenia do polskiego prawa zasady TPA (1 lipca 2012) liczba wszystkich odbiorców TPA przekroczy 50 tysięcy (obecnie 49 793) – komentuje Urząd Regulacji Energetyki.

Powodem takiego wzrostu liczby zmian sprzedawcy (głównie w sektorze taryf dla gospodarstw domowych) jest najprawdopodobniej bardzo wzmożona aktywność niekótrych sprzedawców w obszarze pozyskiwania nowych klientów. Pomimo faktu, że mozliwość zmiany sprzedawcy odbiorcy posiadają od 1 lipca 2007 roku, dopiero teraz nastepuje szybszy wzrost zainteresowania tą tematyką. Tendencja rynku wskazuje na to, że odbiorcy coraz aktywniej uczestniczą w zakupach energii oraz zwiększają swoją świadomość jako odbiorcy energii elektrycznej.

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, że przed każdą zmianą sprzedawcy nalezy dokładnie i z uwagą zapoznać sie z umową, którą proponuje nam sprzedawca. Zanae jest wiele przypadków i nieuczciwych praktyk, które w zapisach umowy skrywały obowiązkowy zakup dodatkowej usługi jak np. ubezpieczenie, czy też przewidywało eksremalnie wysokie kary za zerwanie umowy przed jej wygaśnięciem.

W przypadku kiedy umowa zostaje zawarta poza lokalem sprzedawcy (często zawierane umowy są podpisywane w lokalu odbiorcy a przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez akwizytora), a zapisy o dokłądnym przeczytaniu nie są akceptowane przez odbiorcę, ma on prawo do odstapienia umowy w czasie 10 dni od daty zawarcia umowy. Informację o odstapieniu od umowy należy wsyłać pocztą, obowiązkowo za potwierdzeniem odbioru. Można tego dokonać również osobiście w siedzibie sprzedawcy.