Artykuły

Zmiana dostawcy energii – 2 umowy

Zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej jesteśmy najczęściej zmuszeni do podpisania dwóch różnych umów. Skąd to się bierze? Czy to oznacza, że mając 2 umowy na zakup energii będziemy płacić 2 razy więcej? z czym się wiąże posiadanie dwóch umów? Odpowiedź poniżej.

Aby dobrze zrozumieć zasadność podpisywania 2 umów, należy najpierw zwrócić uwagę co jest przedmiotem obecnej umowy na zakup energii elektrycznej.

Umowa kompleksowa

Jeśli do tej pory nie zmieniałeś sprzedawcy energii elektrycznej, to najprawdopodobniej posiadasz umowę kompleksową. Kompleksowość tej umowy polega na tym, że obejmuje ona dwa elementy:

  • zakup energii – czyli energię, którą wykorzystujesz każdego dnia
  • usługa dystrybucji – czyli innymi słowy dostarczenie tej energii do Twojej firmy lub domu

Podział taki jest wynikiem uwalniania rynku energii i rozdzielenia zakupu energii na dwa różne obszary. Wszystkie te postanowienia mają swoje odzwierciedlenia w dyrektywach unijnych oraz w ustawi Prawo Energetyczne z 1997 roku z późniejszymi modyfikacjami.

Zmiana sprzedawcy

Skąd jednak sie biorą 2 umowy jeśli zmienię swojego dotychczasowego sprzedawcę? Wszystko jest podyktowane wspomnianymi wyżej uwarunkowaniami prawnymi. Od 1 lipca 2007 roku mając możliwość zmiany sprzedawcy możemy rozdzielić te dwie usługi – wówczas za każdą będzie odpowiedzialna inna firma. Samej usługi dystrybucji nie jesteśmy w stanie zlecić innemu podmiotowi, gdyż wymagałoby to stworzenia nowej infrastruktury technicznej. Jesli chodzi natomiast o zakup energii już taką możliwość posiadamy. Pozwala to na wybór oferty, która jest dla nas najbardziej korzystna. Dokładnie tak samo jak z zakupem kazdego towaru – wybieramy ten, kótrego cena jest najniższa lub posiada funkcje, których potrzebujemy.

Jak to wygląda w praktyce?

Posiadanie dwóch różnych umow zamiast jednej kompleksowej nie oznacza podwójnego płacenia za te same usługi. Koszty dystrybucji są wyszczególnione na rachunku od dostawcy natomiast koszty samego zakupu energii znajdują się na fakturze od sprzedawcy. Inaczej mówiąc, częśc dotychczasowego rachunku będzie płacona Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego, a pozostała część będzie płacona sprzedawcy, którego wybraliśmy.

Podsumowując, między stanem przed zmianą sprzedawcy i po występują dwie różnice.

  1. Płacimy mniej niż do tej pory, gdyż kupujemy energię od sprzedawcy oferującego niższe ceny zakupu energii
  2. Otrzymujemy 2 faktury do opłacenia, których zsumowana kwota jest niższa niż dotychczasowy rachunek