Pompy ciepła

Wykorzystanie różnych źródeł ciepła odpadowego

Wykorzystanie różnych źródeł ciepła odpadowego

Oprócz naturalnego źródła energii cieplnej, którym jest Słońce, mamy inne źródła ciepła, tak zwanego odpadowego. W większości procesów produkcyjnych wymagane jest ciepło, z którym potem nie wiadomo co zrobić, a wiele procesów wręcz takie ciepło wytwarza.

Nie sposób podać kompletnej listy możliwości, wystarczy tylko kilka przykładów. Duże ilości ciepła wytwarzane są w piekarniach, suszarniach, dużych restauracjach, a nade wszystko w urządzeniach klimatyzacyjnych. Ciepło takie jest wydalane do atmosfery, czasem nawet przy dużym nakładzie kosztów. A przecież dysponując pompą ciepła, można tę energię przynajmniej w części odzyskać i użyć do ogrzewania obiektów oraz podgrzewania wody użytkowej. Dobrym przykładem wykorzystania ciepła odpadowego jest użycie specjalnej pompy ciepła służącej do podgrzewania wody użytkowej ciepłem z otaczającego ją powietrza.

Pompy takie mają formę dużego zasobnika o pojemności zazwyczaj 200 do 300 litrów, w którym w górnej jego części znajduje się mała pompa ciepła typu powietrze-woda. Jak sama nazwa wskazuje, pompa taka podgrzewa wodę w zasobniku kosztem pobierania ciepła z otaczającego ją powietrza. Parownik ma wtedy postać chłodnicy która zabiera ciepło z powietrza i pompuje je do skraplacza, który jako wężownica jest zanurzony w izolowanym termicznie zasobniku. W efekcie woda w zasobniku jest podgrzewana do 65°C za pomocą powietrza (np. w piwnicy), które ma około 15°C.

To rozwiązanie ma jeszcze jedną cechę, otóż podczas schładzania przepływającego powietrza para wodna ulega skropleniu i jest odprowadzana do kanalizacji. Daje to jako skutek uboczny efekt osuszania powietrza. Takie urządzenie ma wszechstronne zastosowanie. Można je zainstalować wszędzie tam, gdzie istnieje ciepło w nadmiarze. Może pracować jako urządzenie wolnostojące zasysające powietrze z najbliższego sąsiedztwa albo w konfiguracji zdalnej, czyli schładzać powietrze doprowadzone odpowiednim kanałem z innego miejsca w budynku.

Podgrzewanie wody użytkowej ciepłem powietrza
Woda w zasobniku podgrzewana jest ciepłem zabranym z powietrza tłoczonego za pomocą wentylatora. Urządzenie ma zastosowanie wszędzie tam gdzie istnieje nadmiar ciepłego powietrza. Taka sytuacja ma miejsce w kuchniach liniach lokali gastronomicznych lub w piwnicach, gdzie istnleje potrzeba utrzymania niskiej temperatury.