Pompy ciepła

Ciepło instalacji wodociągowej

Ciepło instalacji wodociągowej

Rozwiązanie to, doskonałe pod względem energetycznym, jest stosowane rzadko, gdyż jest dostępne tylko dla nielicznych. Zasada jest prosta – jeśli obok budynku przebiega rura wodociągu dla miasta, to istnieje możliwość odebrania jej trochę ciepła. Przy dużych przepływach w wodociągu spadek temperatury wody będzie tak mały, że trudno będzie go zmierzyć.

Możliwość wykonania takiej instalacji zależy od spełnienia szeregu warunków, z których podstawowym jest oczywiście fakt istnienia w pobliżu wodociągu. Dalej potrzebna jest zgoda instytucji zawiadującej siecią wodociągową, w której przepływ wody musi być co najmniej 30 razy większy od przepływu wody w pompie ciepła.

Instalacja tego rodzaju musi być zaprojektowana i wykonana wyjątkowo starannie, w sposób absolutnie wykluczający zanieczyszczenie wody w wodociągu. Jakość wody przechodzącej przez pompę ciepła nie może w żadnym przypadku ulec zmianie. Jedynie może zmienić się jej temperatura.

W Polsce istnieje już kilka takich instalacji, które w większości pracują poprawnie. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że są to instalacje o mocach kilkudziesięciu lub kilkuset kilowatów. Ten sposób pozyskiwania ciepła nakłada ogromne obowiązki na projektanta i wykonawcę całego układu. Problemem numer jeden, jest zagwarantowanie absolutnej szczelności całego systemu. Nietrudno sobie wyobrazić co stałoby się, gdyby do sieci wodociągowej dostał się w wyniku nieszczelności olej ze sprężarki pompy ciepła. Dlatego wszystko powinno być wykonane tak, aby tego rodzaju scenariusz nigdy nie miał szansy zaistnieć. W tym celu stosuje się wymienniki pośrednie, które stanowią dodatkową separację obwodów pompy ciepła od sieci wodociągowej.

Nie można zakładać, że każdy dostanie zgodę na wykorzystanie ciepła sieci wodociągowej. Gdyby nawet nikt nie uzyskał zgody, sposób ten jest warty opisania, bowiem mamy tu do czynienia z sytuacją, w której ciepło jest praktycznie za darmo.

Pobieranie ciepła z wodociągu
Przykład pompy ciepła dysponującej mocą 100 kW. W wodociągu przepływa około 850 m3/h, natomiast przez pompę ciepła 22 m3/h