Wiadomości

Więcej odbiorców zmienia sprzedawcę prądu

Tylko w lipcu br. na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się 1569 odbiorców. Oznacza to, że codziennie sprzedawcę zmieniało 50 klientów indywidualnych. Łącznie, do końca lipca br. sprzedawcę energii zmieniło łącznie ponad 17 tysięcy odbiorców ze wszystkich grup taryfowych.

– Po raz pierwszy odnotowany został tak znaczny wzrost liczby zmian sprzedawcy wśród odbiorców w gospodarstwach domowych (grupa taryfowa G). Grupa ta na koniec lipca liczy 3367 aktywnych odbiorców, co stanowi wzrost o 151,3 proc. w stosunku do końca 2010 roku. Jeszcze na koniec 2010 roku wszystkich odbiorców, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy było tylko 1340 – informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE).

URE podaje, że w czerwcu 2011 r. przeprowadzono 134 zmiany, a w lipcu 2011 r. liczba ta znacząco wzrosła – do 1569. Zdaniem Urzędu tak duży, bezprecedensowy wzrost liczby odbiorców zmieniających sprzedawcę energii elektrycznej to wynik przede wszystkim wzmożonej aktywności akwizycyjna niektórych sprzedawców

Natomiast liczba przeprowadzonych zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A, B i C ( tzw. odbiorcy instytucjonalni, komercyjni) w czerwcu 2011 r. wyniosła 881 a w lipcu 398 – co złożyło się na wzrost o 1279 zmian w monitorowanym okresie.

URE przypomina odbiorcom, że mają prawo do uczciwych praktyk handlowych. Sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży stanowi o tym unijna dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).