Wiadomości

Ustawa o inteligentnych sieciach

Wstępne założenia ustawy o inteligentnych sieciach już powstały a ich formalne opracowanie to kwestia 1-2 tygodni. Ustawa powinna być gotowa w marcu przyszłego roku. Jednym z jej założeń jest wprowadzenie operatorów systemów pomiarowych. Ich zadaniem będzie zarządzanie zużyciem energii u swoich klientów, tak by płacili oni jak najmniej.

– Założenia do ustawy o inteligentnych sieciach chcemy opracować w ciągu 1-2 tygodni. Następnie, zapewnie gdzieś w ciągu miesiąca, powstanie projekt ustawy. Mniej więcej dwa miesiące zajmie później obróbka parlamentarna i do końca marca chcemy już przedstawić gotowy projekt ustawy parlamentowi – mówi CIRE Andrzej Czerwiński, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki.

Jednym z podstawowych założeń ustawy jest wprowadzenie możliwości powstawania operatorów systemów pomiarowych. Na podstawie umowy z odbiorcą mieliby oni niejako „sterować” jego poborem energii. Wszystko ściśle w ramach zawartej umowy i z korzyściami dla klienta-odbiorcy. – Operator systemu pomiarowego, za określoną prowizję, dbałby o to, by nasze zużycie energii było tak rozłożone, byśmy płacili jak najmniej. Dzięki temu możemy zmniejszyć zapotrzebowanie szczytowe, gdy energia jest najdroższa – tłumaczy Andrzej Czerwiński.

– Dobrym wzorem są tu Stany Zjednoczone. Tam zarządcy pomiarów rywalizują o klientów, prześcigając się w oferowaniu rozwiązań, które pozwolą odbiorcy płacić jak najmniej za energię – mówi Piotr Gmaj, który zajmuje się w PSE Operator projektem inteligentnych sieci. – W USA wymieniono już 150 mln liczników na inteligentne. Dzięki temu Amerykanie oszczędzają rocznie ponad 10 mld dolarów – dodaje Gmaj. Z wyliczeń Energi, która jest polskim pionierem inteligentnych sieci wynika, że zmniejszenie tylko o 2 proc. szczytowego zapotrzebowania na moc daje oszczędność ok. 1000 MW. Sama budowa elektrowni węglowej o tej mocy to koszt rzędu 5 mld zł.

Jeszcze przed uchwaleniem ustawy o inteligentnych sieciach w przepisach mają się pojawić zmiany ułatwiające wprowadzanie nowoczesnych technologii. – Chcemy wyposażyć Prezesa URE w możliwość uwzględniania nakładów na inteligentne sieci i opomiarowanie w taryfach. Chodzi o to, by te podmioty, które mają pomysły, mogły je już realizować – mówi Andrzej Czerwiński.