Wiadomości

Gospodarstwa domowe nie korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

W ciągu ośmiu miesięcy 2010 r. odnotowano aż 300 procentowy wzrost liczby zmian sprzedawców energii elektrycznej wśród odbiorców przemysłowych. Jednocześnie z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że nie wielu odbiorców indywidualnych zdecydowało się na taką zmianę.

Liczba odbiorców TPA z grupy taryfowej A,B,C (odbiorcy przemysłowi) wg stanu na koniec sierpnia 2010 r. wyniosła 6122, a więc zwiększyła się od końca 2009 o 4585 odbiorców, co stanowi wzrost o prawie 300 % (ponad 298,3%).

W tym samym okresie na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się tylko 135 odbiorców indywidualnych, co stanowi 12 procentowy wzrost w odniesieniu do danych z końca ubiegłego roku. Dotychczas na taki krok zdecydowało się tylko 1197 odbiorców. Biorąc po uwagę kilkumilionową rzeszę klientów z tej grupy niewielu decyduje się na ten krok.