Pompy ciepła

Trwałość i niezawodność pomp ciepła

Trwałość i niezawodność pomp ciepła

Budowa sprężarki typu Scroll
Najlepszym rodzajem sprężarki dla pompy ciepła jest sprężarka spiralna. Jest to system zwany Compliant Scroll czyli „spirala w spirali” – jedna z nich jest nieruchoma, druga zaś wykonuje mimośrodowy ruch obrotowy. Przestrzeń między spiralami zmienia się tak, że następuje ciągły transport i sprężenie gazu. Praktycznie jedynym elementem ruchomym jest jedna ze spiral i napędzający ją wał silnika. Nie ma żadnych ruchów posuwisto-zwrotnych ani zaworów. Dzięki temu sprężarkę cechuje maksymalna trwałość i minimalne wibracje

Pompa ciepła nie jest tania, dlatego warto poświęcić nieco uwagi problemowi jej niezawodności.
Jak już mówiliśmy pompa ciepła jest w istocie dużą lodówką. Wiadomo, że czas eksploatacji lodówek wynosi przeciętnie kilkanaście lat. W przypadku pomp ciepła trwałość układu chłodniczego (część porównywalna z lodówką) jest jeszcze większa i szacowana na przynajmniej 20 lat, a to ze względu na fakt, że w pompach ciepła na ogół stosowane są sprężarki spiralne bardziej niezawodne niż sprężarki tłokowe stosowane w lodówkach.
Starsze rozwiązania, w których pompy ciepła mają jeszcze tradycyjne sprężarki tłokowe, powoli ale systematycznie są wypierane z rynku.
Problemu niezawodności nie można jednak ograniczać tylko do sprężarki. Pozostałe zespoły pompy ciepła też mogą teoretycznie być przyczyną awarii. Dlatego każda pompa ciepła badana jest w fabryce na specjalnym stanowisku kontrolnym. Test trwa kilka godzin i w jego trakcie są sprawdzane wszystkie parametry pompy ciepła. Ponadto są wymuszane stany ekstremalne po to by sprawdzić, jak układy kontrolne i sterujące dają sobie rade w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzięki temu pompa ciepła jest skutecznie zabezpieczona przed zniszczeniem a najgroźniejszą awarią, z którą zostanie skonfrontowany użytkownik, będzie wyświetlony komunikat „proszę wezwać serwis”.
Czy to oznacza, że awarie pompy ciepła się nie zdarzają? Oczywiście, że nie, ponieważ układy kontrolne też się mogą zepsuć, co w konsekwencji może doprowadzić do poważnych uszkodzeń.
Mimo iż dystrybutorzy pomp ciepła na ogół nie wymagają okresowych przeglądów jako warunku utrzymania okresu gwarancji, to warto jest poddać instalację sprawdzeniu przez fachowca. Chodzi właśnie o to, aby zostały sprawdzone układy zabezpieczające pompę przed zniszczeniem. Przecież zwykły wyłącznik różnicowo-prądowy zabezpieczający instalację elektryczną też powinien być zgodnie z zaleceniami sprawdzany przynajmniej raz na miesiąc. Pytanie tylko czy ktoś to robi?

W przypadku pompy ciepła jest bardzo ważne, aby co najmniej raz na dwa lata zasymulować awarię wszystkich układów kontrolno-sterujących. Jeśli dzieje się to w obecności fachowca pompie nic nie grozi. Natomiast zaniedbanie takich przeglądów jest mało roztropne. Może być tak, że nic się nie stanie, ale bardziej prawdopodobne jest to, że któregoś dnia, na przykład między 24 grudnia a 7 stycznia roku następnego nastąpi awaria, której nie da się usunąć w jeden dzień.