Pompy ciepła

Pompy ciepła powietrzne (powietrze-woda) cz.2

 Budowa pompy powietrze-woda: 1 – powietrze zasysane, 2 – powietrze schłodzone, 3-wentylator, 4-parownik, 5 – czujniki oblodzenia, 6 – skraplacz, 7 – filtr-osuszacz, 8 – zbiornik czynnika chłodniczego, 9 -grzałka elektryczna, 10- kaseta układu sterującego.

Efektywność energetyczna dobrze dobranej powietrznej pompy ciepła może być większa niż efektywność kiepskich instalacji pracujących z gruntowym wymiennikiem ciepła. Nie zawsze pompa ciepła powietrze-powietrze musi być instalowana wewnątrz ogrzewanego obiektu. W wielu sytuacjach pompę instaluje się na zewnątrz. Odpada wtedy potrzeba kanałów powietrznych, gdyż pompa znajduje się wtedy bezpośrednio w ośrodku z którego ma czerpać energię. Nie znaczy to bynajmniej, że każde urządzenie nadaje się jednakowo do pracy na zewnątrz i wewnątrz.

Pompy ciepła typu powietrze-woda przeznaczone do montażu na zewnątrz obiektu są odporne na działanie czynników atmosferycznych i dlatego są droższe od modeli przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynku. W zamian za to nie trzeba ponosić wydatków na instalacje kanałów powietrznych.

Estetyczna instalacja grzewcza z pompą powietrze-woda.
W górnej części pompy ciepła widoczne dwa kanały powietrzne łączące pompę ciepła z powietrzem na zewnątrz budynku. Kanały te są wyposażone w izolację termiczną i akustyczną. Po prawej stronie widoczny zbiornik buforowy i przyłącza do instalacji grzewczej.