Pompy ciepła

Kompaktowe centrale grzewcze cz.1

Minikotłownia
Centrala grzewcza, która ma wbudowane pompy obiegowe pozwala na wykonanie całej kotłowni w bardzo małej objętości. W tym przypadku w sześcianie o wymiarach 60 cm x 70 cm x 70 cm udało się zmieścić wszystkie elementy hydrauliczne niezbędne do działania układu, łącznie z instalacją zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji. Na uwagę zasługują elastyczne przyłącza dolnego i górnego źródła.

Oprócz wyżej wymienionych rodzajów pomp ciepła istnieje jeszcze jedna kategoria urządzeń, która w pełni zasługuje na to, aby poświęcić jej odrębny rozdział. Chodzi tu o tak zwane centrale grzewcze, w których może pracować pompa ciepła dowolnego rodzaju. Najczęściej spotykane centrale grzewcze zawierają pompę ciepła solanka-woda lub powietrze-woda.

Instalowanie pomp ciepła w tradycyjnym wykonaniu wiąże się zawsze z koniecznością projektowania i wykonania całej instalacji kotłowni. Ponieważ są to instalacje bardzo do siebie podobne, ktoś wpadł na pomysł, aby wszystkie standardowe elementy instalacji kotłowni dostarczać wraz z pompą ciepła, a nawet wszystko wkładać do jednej obudowy. We wnętrzu takiej centrali znajdują się: pompy obiegowe, zawory zwrotne, zawory odcinające, czasem naczynia przeponowe, a nawet zasobnik ciepłej wody użytkowej – wszystko to odpowiednio ze sobą połączone.

Takie rozwiązanie zwane kompaktową centralą grzewczą ma wiele istotnych zalet. Przede wszystkim bardzo skraca czas instalacji. Większość elementów kotłowni znajduje się w obudowie, co zwiększa też niewątpliwie estetykę pomieszczenia, w którym się pompa znajduje. Nie sposób pominąć tu faktu, że pompy ciepła obecnie coraz częściej są instalowane nie w wydzielonej kotłowni, lecz w takich pomieszczeniach, jak pralnia, garaż itp.