Artykuły

Oszczędzanie energii – efektywność energetyczna dla obywateli

Kolacja Klimatyczna szacuje, że z aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, które przewiduje Europejski System Handlu Emisjami, Polska może zarobić blisko 45 miliardów złotych. Szacunki te opierają się na założeniach, że jedna tona będzie warta 12 euro, średni kurs waluty europejskiej będzie na poziomie 4,20 zł, a derogacja wnioskowana przez Polskę zostanie uzyskana.

Dr hab. Zbigniew Karaczun z Koalicji Klimatycznej mówi: – Do tej pory rząd nie powiedział na co dokładnie zamierza przeznaczyć te środki. Obawiamy się, że trafią one do budżetu państwa. Oczywiście z punktu widzenia budżetu byłoby to korzystne, bo zmniejszyło by deficyt, jednak nie przyniesie wielostronnych korzyści płynących z poprawy efektywności energetycznej. Nie pozwoli na zmniejszenie ubóstwa energetycznego i nie pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy.

Jednym z propozycji Koalicji Klimatycznej jest przeznaczenie zysków ze sprzedaży uprawnień do emisji na realizowanie projektów termomodernizacyjnych istniejących budynków, które miały je przekształcić w budynki prawie zero-energetyczne. Dodatkowo według Koalicji powinno się przeznaczyć środki na istotną poprawę kwestii efektywności energetycznej publicznych budynków. Szacunki Koalicji wskazują, że z tego typu programu efektywności skorzystałoby nawet 400 tysięcy gospodarstw domowych.

Zbigniew Karaczun proponuje również dofinansowania: – Dla osób, spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, którzy poprawili efektywność energetyczną i dokonali głębokiej termomodernizacji proponujemy dofinansowania na budowę mikro źródeł energii odnawialnej o mocy do 20 kW, aby te budynki stały się w pełni niezależne energetycznie.

Program termomodernizacji budynków i wspieranie budownictwa o najwyższej efektywności energetycznej (o bardzo niskim zapotrzebowaniu) przyczyniłoby się według Koalicji Klimatycznej do powstania od około 100 do blisko 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Poprawie uległoby bezpieczeństwo energetyczne kraju, a luka w bilansie energetycznym mogłaby zostać łatwiej zamknięta. Program taki również znalazłby swoje odbicie w stymulacji i szybkim wzroście urządzeń i materiałów do zarżadzania energią i termomodernizacji.

Wszystkie propozycje Koalicji Klimatycznej są wzorowane na sprawdzonych rozwiązaniach jak np. w Czechach. „Green lights to savings”, tamtejszy program, stworzony został pod kątem indywidualnych budynków mieszkalnych.

Ekspert Koalicji, Aleksandra Arcipowska podaje przykład: – Z bezpośrednich dotacji na poziomie 65 proc. kosztów inwestycji, jak również dofinansowania do przygotowania dokumentacji technicznej, w tym audytów energetycznych, skorzystało w ciągu dwóch lat ponad 50 tys. gospodarstw domowych. Dzięki temu zmniejszono zapotrzebowanie na energię i surowce energetyczne, poprawiono kondycję budżetów domowych, wzrosła także wartość nieruchomości.