Pompy ciepła

Ocena przydatności wody dla pompy ciepła

Ocena przydatności wody dla pompy ciepła

Znakomita większość pomp ciepła ma wymienniki płytowe wykonane ze stali nierdzewnej (szlachetnej) o symbolu AISI 316, dlatego wszystkie podane wymagania dotyczące jakości wody odnoszą się właśnie do tego materiału.

Po wykonaniu analizy wody należy porównać otrzymane wyniki z tabelą. Jeśli którykolwiek ze składników zbadanej wody ma niewłaściwą koncentrację (ocena „nie”), wyklucza to automatycznie jej użycie do pozyskiwania ciepła. Nie respektowanie wyniku negatywnego może po pewnym czasie spowodować perforację wymiennika i trwałe uszkodzenie pompy ciepła. Taki stan spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Można dopuścić do użycia wodę, której składniki otrzymały ocenę „?” najwyżej w czterech przypadkach, bez ocen „nie”.

Tablica. Ocena jakości wody

Składnik Koncentracja Ocena
NH3 < 2 mg/l tak
2 do 20 mg/l ?
> 20 mg/l nie
Chlorid < 300 mg/l tak
> 300 mg/l ?
Przewodność elektryczna < 500 mS/cm tak
> 500 mS/cm nie
Żelazo < 0,2 mg/l tak
> 0,2 mg/l nie
Wolne (agresywne) kwasy węglowe < 20 mg/l ?
> 20 mg/l nie
Mangan < 1 mg/l tak
> 1 mg/l ?
Nitraty < 100 mg/l tak
> 100 mg/l ?
Wartość PH < 6 mg/l ?
od 6 do 9 mg/l tak
> 9 mg/l ?
Tlen < 2 mg/l tak
> 2 mg/l ?
Sulfaty < 70 mg/l tak
od 70 do 300 mg/l ?
> 300 mg/l nie
Sulfidy (wolny chlor) < 5 mg/l ?
> 5 mg/l nie