Pompy ciepła

Najważniejsze jest bezpieczeństwo cz.1

Najważniejsze jest bezpieczeństwo

Dla użytkownika, pompy ciepła są urządzeniami całkowicie bezpiecznymi. Ale po otwarciu obudowy, a tym bardziej podczas ingerencji w układ chłodniczy pojawiają się zagrożenia, których trzeba być świadomym, jeśli się zamierza pompy ciepła naprawiać, czy montować. Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do oparzeń, zatruć oddechowych, porażeń prądem elektrycznym lub poważnych uszkodzeń ciała, jeśli dojdzie na przykład do eksplozji butli ciśnieniowej.

Butle ciśnieniowe

W technice chłodniczej niezbędna jest umiejętność bezpiecznego obchodzenia się z butlami ciśnieniowymi. W butlach ciśnieniowych przechowywane są czynniki chłodnicze, azot jako gaz ochronny oraz tlen i propan potrzebne do zasilania palnika do lutowania.

O    czym trzeba zawsze pamiętać:

–    nie wolno rzucać butlami;

–    przewożenie butli w pozycji leżącej jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy    zo-

staną zabezpieczone przed toczeniem;

–    butle stojące muszą być zabezpieczone przed przewróceniem się;

–    butle z czynnikiem chłodniczym nie mogą być podgrzewane do temperatury wyższej niż +50°C;

–    puste butle do czynnika chłodniczego muszą być    zawsze zamknięte;

–    w żadnym wypadku nie wolno podgrzewać butli    ciśnieniowej za pomocą

płomienia;

–    butla ciśnieniowa powinna być napełniana tylko tym gazem, do którego jest przeznaczona;

–    nigdy nie należy stosować butli nie oznakowanych i niewiadomego pochodzenia;

–    przy napełnianiu nie wolno przekraczać maksymalnego ciśnienia podanego na tabliczce znamionowej;

–    do obsługi stacji napełniania butli i odzysku czynnika potrzebne są odpowiednie kwalifikacje.