Pompy ciepła

Diagnostyka i naprawy pomp ciepła

Diagnostyka i naprawy pomp ciepła.
Rozdział ten przeznaczony jest głownie dla tych, którzy dopiero rozpoczęli lub mają zamiar zajmować się serwisem pomp ciepła. Praktyka dowiodła, że istnieje w tej dziedzinie ogromne zapotrzebowanie na fachowe informacje. Tym bardziej, że jak dotychczas brak jest literatury traktującej to zagadnienie od strony praktycznej. Nie oznacza to jednak, że można się obyć całkiem bez teorii. Dlatego niniejszy rozdział poświęcony jest głównie praktyce, a niezbędna teoria została potraktowana w sposób uproszczony i tylko tam, gdzie było to absolutnie niezbędne.

Pompy ciepła ulegają awarii bardzo rzadko, a jeśli już, to uszkodzenia mają na ogół charakter wtórny, to znaczy że powodowane są przez czynniki zewnętrzne. Praktyka wskazuje jednoznacznie, że pierwotne przyczyny uszkodzeń leżą przeważnie poza pompą ciepła. W związku z tym trzeba uważać na to, aby po naprawie pompy ciepła naprawić także instalację, która uszkodzenie wywołała. W przeciwnym wypadku problem z pewnością powróci.

Najczęstszym problemem są niewłaściwe przepływy przez pompę ciepła. Zarówno po stronie dolnego źródła jak i po stronie obiegu grzewczego. Dlatego uwaga serwisanta powinna zawsze koncentrować się na tych zagadnieniach. Dopiero gdy zostanie ustalone w sposób nie budzący wątpliwości, że przepływy, temperatury i ich różnice między zasilaniem a powrotem mieszczą się w dopuszczalnych granicach, istnieją przesłanki do tego, aby przejść do diagnostyki samej pompy ciepła. Najlepszym i najszybszym sposobem oszacowania prawidłowości pracy instalacji jest pomiar różnicy temperatur.

Producenci urządzeń podają w danych technicznych dopuszczalne parametry zasilania obwodów hydraulicznych, ale nawet przy chwilowym braku takich danych można posiłkować się wielkościami wynikającymi z praktyki.

I tak, po stronie dolnego źródła różnica temperatury między zasilaniem a powrotem powinna się zawierać między 3 a 6 stopniami. Jeśli różnica ta jest mniejsza, to najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zbyt duży przepływ. Jeśli różnica jest większa, to przepływ jest zbyt mały.

Podobnie po stronie obiegu grzewczego prawidłowa różnica temperatur zasilania i powrotu powinna być w zakresie od 6 do 10 stopni. Podobnie jak w obwodzie dolnego źródła, za mała różnica to oznaka zwiększonego przepływu lub małej mocy grzewczej pompy ciepła, natomiast duża różnica temperatur to nieomal pewność, że przepływ powinien być większy.