Budownictwo

Materiały do budowy pieca kaflowego cz.2

Najlepszym rozwiązaniem, po zorientowaniu się w tych wszystkich szczegółach, jest zapewnienie sobie kilku ofert. Jeżeli chcemy wszystko zamówić samodzielnie, potrzebujemy wykazu różnych materiałów. Powinniśmy opracować listę zapotrzebowania materiałowego, podobną do listy podanej na następnej stronie. Postępujmy wtedy z pewną rozrzutnością. Gdy zdecydujemy się na kafle wykonywane ręcznie, brak jednej sztuki może opóźnić nam budowę pieca o dwa miesiące.

Opracowanie listy materiałów najlepiej rozpocząć od techniki. Dla wkładu grzejnego potrzebujemy jeszcze dodatkowej skrzyni grzejnej, kolanek rurowych, rury spalinowej, opasek rurowych i przyłącza kominowego (osłona ściany / króciec przyłączeniowy komina). W następnym kroku musimy wymierzyć cokół.

Przykład:    Załóżmy, że zewnętrzna długość cokołu w piecu konwekcyjnym wynosi 300 cm. Wysokość cokołu nad gotową podłogą wynosi 45 cm. Cała płyta podłogowa, do jej górnej krawędzi ma grubość 10 cm. Handlowe lekkie elementy budowlane mają wymiary 25 cm x 62,5 cm. Potrzebujemy więc 12 elementów, które postawione pionowo dają cokół o długości 300 cm. Należy jednak obciąć je o 7,5 cm, aby uzyskać wysokość 55 cm (10 cm płyty podłogowej i 45 cm wysokości nad płytą). Oczywiście te elementy budowlane moglibyśmy również ułożyć poziomo, ale wtedy musielibyśmy sklejać ze sobą dwa elementy i. na nie przykleić jeszcze płytki o grubości 5 cm (2 x x 25 cm + 5 cm = 55 cm).

lista zapotrzebowania materiałowego:
Wkład grzejny/dodatkowa skrzynia grzejna
Rama do wbudowania w niszy/drzwi przednie
Karta powietrzna
Rura spalinowa/kolanka
Przyłącze kominowe/ osłona ściany
Zestaw do budowy pieca fundamentowego
Drzwi do czyszczenia
Lekkie elementy budowlane dla cokołu
Lekkie elementy budowlane/ kształtki szamotowe dla dobudówek
Oczepy dla przepustu ściennego/luku w cokole
Kształtki szamotowe
Kafle
Kafle gzymsowe
Kafle narożnikowe
Płyty pokrywy
Kafle wentylacyjne
Kafle na otwory do czyszczenia
Drut zduński
Kliny do osadzania kafli
Łaty do wyrównywania
Materiał do spoinowania
Skrzynka do podgrzewania
Płytki wykładzinowe na podłogę
Materiał do wypełniania spoin między płytkami
Zaprawa zduńska
Tynk zduński
Siatka podtynkowa/ siatka na cegły
Klej kwasoodporny
Klej elastyczny
Narzędzia
Wypożyczenie maszyny do cięcia kamienia