Budownictwo

Jak zbudować piec kaflowy – fundamentowy? cz.4

6 Elementy systemu rdzenia pieca są ukształtowane wstępnie. Aby nie szukać w czasie budowy każdego elementu, powinniśmy ułożyć je w rzędy.

7-9 Na kolejnym podłożu z zaprawy układamy teraz elementy dna pieca. Poszczególne rzędy elementów budowlanych rdzenia szamotowego powinny być tak osadzone, aby każdy z nich znajdował się dokładnie w tym miejscu, które jest dla niego przewidziane w dostarczonym razem z nimi planie. Do wykonanych otworów wkładamy kołki.

10 Pomiędzy elementami budowlanymi powinna znajdować się cienka warstwa zaprawy szamotowej. Dzięki temu rdzeń pieca może się wydłużać termicznie, a po ochłodzeniu wrócić do swoich pierwotnych wymiarów.

11-12 Rdzeń pieca jest od góry, zarówno pomiędzy leżącymi na sobie kanałami dymowymi jak i na pokrywie pieca, przykryty przez dopasowane płyty z połączeniami wtykanymi.