Budownictwo

Jak zbudować piec kaflowy – fundamentowy? cz.3

1    Rysujemy na podłodze rzut poziomy pieca. Pamiętajmy przy tym, że piec fundamentowy musi być zbudowany na cokole ustawionym z odstępem o szerokości ok. 10 cm od ścian pomieszczenia. W obszarze ograniczonym murem zewnętrznym cokołu ustawiamy kilka wsporników. Odstępy pomiędzy nimi nie powinny być większe niż 30 cm.

2    Lekkie elementy budowane dla cokołu przycinamy piłą do betonu lekkiego lub maszyna do cięcia kamienia. Za pomocą maszyny do cięcia kamienia lub cięcia na mokro możemy czysto przycinać również kafle i kształtki szamotowe. Maszyny te wypożyczane są w marketach budowlanych.
Przy pracy z maszyną do cięcia kamienia pamiętajmy, aby małych elementów nie przysuwać ręką do tarczy tnącej. Jeżeli nasza maszyna wyposażona jest w ruchomy stół do cięcia, można do niego domontować część ze wstążką, a wtedy tarcza tnąca będzie przebiegała równo.

3 – 5 na cokole układamy płytę stalową. W cienkim podłożu z zaprawy rozłożonej na tej płycie układamy pierwszą warstwę płytek szamotowych. W naszym przykładzie opisany jest piec fundamentowy w wersji dwupowłokowej. Z boku pieca obie powłoki oddzielone są przestrzenią pośrednią o szerokości 2 cm. Ponieważ ciepło rdzenia przekazywane jest na powłokę zewnętrzną przeważnie za pośrednictwem promieniowania, znajdujące się w niej powietrze nie jest poważniejszą izolacją.