Pompy ciepła

Czynniki robocze pomp ciepła cz.2

Wskaźniki kubaturowe czynników chłodniczych

Czynnik chłodniczy Wartość graniczna
R404A 0,48 kg/m3
R407C 0,31 kg/m3
R290 (propan) 0,008 kg/m3

Od września 2000 r. w krajach europejskich obowiązują nowe wymagania dla urządzeń chłodniczych i pomp ciepła. Przedmiotem tej normy są między innymi wymagania odnośnie instalacji i uruchomienia pomp ciepła. W zakresie instalacji pomp ciepła narzucone zostały wymagania odnośnie minimalnej kubatury pomieszczenia, w którym ma pracować pompa. Kubatura ta zależy od rodzaju stosowanego czynnika roboczego. W tabeli uwzględniono najczęściej stosowane czynniki chłodnicze.

Trzeba też koniecznie zwrócić szczególną uwagę na czynniki chłodnicze z grupy R200, a w szczególności na R290 czyli propan. Ten doskonały czynnik chłodniczy niesie ze sobą poważne ograniczenia. Zgodnie z normą, na każdy metr sześcienny pomieszczenia, w którym jest instalowana pompa ciepła, nie może przypadać więcej niż 8 gramów czynnika. W praktyce wygląda to tak: pompa ciepła dla budynku jednorodzinnego dysponująca mocą, powiedzmy 14 kW ma w swoim wnętrzu około 2,5 kg czynnika chłodniczego. Jeśli jest to R290 (propan), to zgodnie z powyższą tabelą pomieszczenie kotłowni powinno mieć kubaturę wynikającą ze wzoru:

V = M / Wk

gdzie:

V – kubatura pomieszczenia kotłowni w m3
M – masa czynnika chłodniczego w kg
Wk – wskaźnik kubaturowy czynnika

czyli

V = 2,5 kg / 0,008 kg/m³ = 312,5 m³

Jeśli przyjąć wysokość pomieszczenia kotłowni 2,5 m to jego powierzchnia musiałaby mieć nie mniej niż 125 m2. Ten przykład pokazuje dobitnie, że zgodnie z przepisami, pompy ciepła zawierające propan jako czynnik roboczy mogą być instalowane tylko na zewnątrz obiektów.