Pompy ciepła

Brak właściwej izolacji termicznej

Brak właściwej izolacji termicznej

W instalacjach z pompą ciepła mamy do czynienia z dużym zakresem temperatur: od -20°C do +70°C. Dlatego sprawa izolacji rurociągów jest niezmiernie ważna. Najważniejsza jest na tych odcinkach, na których występują temperatury niższe niż temperatury otoczenia. W takich miejscach dochodzi do kondensacji pary wodnej i wykraplania wilgoci.

Jeśli rurociąg obwodu kolektora gruntowego biegnący w pomieszczeniu kotłowni nie będzie izolowany, to można mieć pewność, że po kilku tygodniach na podłodze będzie kałuża wody. Wtedy gdy pracuje pompa ciepła, na rurze wychodzącej z pompy do kolektora gruntowego pojawia się początkowo wilgoć w postaci dużych kropel, a po pewnym czasie wszystko to zostaje pokryte warstwą lodu. W czasie gdy pompa ciepła odpoczywa, lód zamienia się w wodę, która kapie z rur na podłogę.

Po ponownym włączeniu pompy ciepła cały proces się powtarza zwiększając ilość wody na podłodze kotłowni. Izolacja termiczna i to wykonana bardzo starannie jest bezwzględnie potrzebna w miejscach, gdzie rurociąg przechodzi przez ścianę lub fundament budynku. Jej brak prowadziłby do uszkodzenia budynku, bowiem lód gromadzący się na rurach ma ogromną siłę, której nie zdoła przeciwstawić się materiał fundamentu czy ściany.

Izolacja izolacji nierówna. Do ochrony rurociągów przed wilgocią potrzebny jest inny materiał niż w przypadku rur grzewczych. Zwykła pianka się do tego celu nie nadaje. Musi to być specjalna, tak zwana pianka chłodnicza (kauczukowa), bowiem tylko ona nie chłonie wilgoci.