Pompy ciepła

Zasoby ciepła w wodzie gruntowej

Zasoby ciepła w wodzie gruntowej. Woda gruntowa jest też bardzo dobrym akumulatorem ciepła słonecznego, o praktycznie stałej temperaturze utrzymującej się na poziomie +7°C do +12°C. Dzięki temu możemy uzyskać najlepsze efekty energetyczne, czyli najniższy z możliwych koszt ogrzewania. Do pobierania ciepła z wody gruntowej potrzebne są dwie studnie (czerpalna i zrzutowa). Odstęp między nimi powinien wynosić nie mniej niż 10 m. Zanim takie studnie zostaną ostatecznie wykonane należy zrobić próbny odwiert, aby przeprowadzić analizę składu chemicznego wody. Oprócz tego będzie potrzebne stosowne zezwolenie organu administracji wodnej.

Pobieranie ciepła z wody gruntowej może z czasem być bardzo kłopotliwe. Każda pompa ciepła wymaga określonego przepływu. Wydajność studni powinna być taka, aby zawsze, a to znaczy 24 godziny na dobę i 365 dni w roku dostarczyć wymaganą ilość wody. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że na każdy kilowat mocy grzewczej, którą ma dostarczyć pompa ciepła, potrzebny jest przepływ 300 litrów wody na godzinę. Czyli pompa ciepła o mocy 10 kW potrzebować będzie 3000 litrów/godzinę. Praktyka dowodzi, że to nie wydajność studni zasilającej jest problemem, a raczej zdolności wchłaniania przepompowywanej wody przez studnię zrzutową. Dlatego nie wolno lekceważyć jej roli i zakładać, że najważniejsze jest tylko to aby wodę pobrać. No chyba, że chcemy mieć na działce sadzawkę lub teren bagienny.

Jest jeszcze jedno zjawisko, które już przysporzyło zmartwień niejednemu inwestorowi. Woda pobierana ze studni w większości przypadków zawiera duże ilości rozpuszczonego w niej żelaza. Żelazo to same w sobie nie jest zagrożeniem dla pompy ciepła. Staje się nim jednak wtedy, gdy woda pobierana ze studni czerpalnej będzie mieć jakikolwiek kontakt z powietrzem atmosferycznym. Wtedy tlen zawarty w powietrzu wchodzi w reakcję chemiczną z żelazem zawartym w wodzie i w konsekwencji powstają tlenki żelaza, które potrafią w krótkim czasie całkowicie zablokować kanały w wymienniku pompy ciepła, a jeśli dostęp powietrza będzie za pompą ciepła, to tlenki te po prostu zamulą studnie zrzutową, czyniąc ją niezdolną do odbierania wody. Wtedy trzeba robić następną studnię, innego wyjścia nie ma.

Prawidłowa instalacja pompy ciepła woda-woda musi być wykonana tak, aby zapewnić całkowita szczelność na całej trasie począwszy od studni czerpalnej, poprzez pompę ciepła, aż do końca rury studni zrzutowej. Dlatego jeśli już zostanie podjęta decyzja o pobieraniu ciepła z wody studziennej, to zadanie to należy powierzyć doświadczonej firmie studniarskiej.