Wiadomości

Zaproszenie na warsztaty.

Szanowni Państwo,

zbliżający się rok 2013 przyniesie branży energetycznej dużo zmian legislacyjnych za sprawą tzw. „trójpaku ustaw”.

Jednym z istotnych elementów „trójpaku” jest Nowe Prawo Gazowe. Wyodrębnia ono z dotychczasowego ogólnego Prawa Energetycznego szereg zmian jak również nowych regulacji. Zmieni on istotnie strukturę rynku i reguły obowiązujące nie tylko dostawców, ale także odbiorców gazu.

Projekt nowego prawa gazowego to obecnie podstawowy dokument, w którym zawarte są kierunki zmian sektora gazowego, które będą dotyczyć wszystkich odbiorców. Projekt ten ma pomóc w rozwiązaniu najbardziej istotnych problemów branży i dostosować ją do wymogów europejskich. Jak jednak znajdzie się w nowym otoczeniu odbiorca? Na to pytanie postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi podczas warsztatów:

Nowe Prawo Gazowe. Odbiorca gazu ziemnego wobec zmian prawa,
które odbędą się 11 grudnia 2012 w Hotelu Marriott w Warszawie

Spotkanie da wgląd w kierunki zmian prawa zawarte w projekcie. Czy zmieni się pozycja odbiorców? Jaką to stworzy sytuację na rynku, wśród dostawców, ale i odbiorców? Jakie warunki codziennej działalności dużych i średnich odbiorców gazu będą stworzone?

Chcąc ułatwić Państwu przygotowanie się do nowego kształtu rynku w trakcie warsztatów porównamy, jak jest dzisiaj, a jak będzie po wejściu w życie ustawy.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów, a w tym program, prelegenci oraz warunki rejestracji znajdą Państwo na stronie: http://scc.com.pl/konferencje/en/npg2/zaproszenie