Budownictwo

Układanie kafli przy budowie pieca kaflowego cz.3

Gdy rząd kafli dokładnie wyrównamy za pomocą łaty drewnianej i przymocujemy klamrami zduńskimi, wypełniamy zaprawą przywierającą obszar pomiędzy żebrami a cokołem. W celu wypełnienia tylnych części kafli, tniemy płytki szamotowe na takie wielkości, aby można było włożyć je od tyłu do wnętrza kafli z zachowaniem odstępu o szerokości 1-2 cm od żebra na całym jego obwodzie. Miejsca pomiędzy żebrami na tylnych stronach kafli wypełniamy zaprawą szamotowa lub odporną na wysokie temperatury zaprawą przywierająca, a następnie tak przyciskamy płytki szamotowe, aby tylna strona kafla tworzyła gładka powierzchnię z żebrem. Pomiędzy kaflem a materiałem wypełniającym nigdy nie może znajdować się powietrze. Tylna strona ściany kaflowej powinna tworzyć wtedy gładka powierzchnię. Gdy chcemy zbudować ścianę kaflową z osłona, postępujemy dokładnie tak samo, a następnie do tylnych powierzchni kafli domurowujemy dodatkowa ścianę szamotową. Zanim zakończymy pracę przy układaniu pierwszego rzędu kafli, zaprawa przywierająca położona w jego dolnym obszarze zwiąże się już prawdopodobnie w takim stopniu, że będziemy mogli rozpocząć układanie drugiego rzędu.
Kafle należy układać dokładnie w takiej kolejności, jak leżą na podłodze. Później nie jest możliwa wymiana lub obrócenie pojedynczych kafli. Niewłaściwie dobrany przebieg koloru jest również trwałą optyczną wadą pieca.
Gdy zbudowane są już ściany kaflowe, układamy na nich dopasowane do wielkości pieca kształtowniki metalowe o wymiarach około 30 x 30 x x 2mm. Na tych kształtownikach kładziemy płyty szamotowe tworzące pokrywę pieca. Dzięki temu otrzymujemy zamkniętą powierzchnię, na której możemy ułożyć kafle.
Pokrycie płyt szamotowych podłożem z zaprawy pozwoli nam pewnie, czysto i równo ułożyć kafle, płyty pokrywy lub gzyms.