Wiadomości

Sprawozdanie z „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

25 października 2012 r. w Warszawie odbyła się V edycja Konferencji
BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim praktycznym aspektom inwestycji w zieloną energię i zgromadziło
140 inwestorów. Kolejne edycje Konferencji stanowią odpowiedź na dyrektywę Unii Europejskiej przewidującą co najmniej 15% udział energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym Polski do 2020 roku.

 

Konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”  gromadzi przede wszystkim  inwestorów. Są to przedsiębiorstwa prywatne oraz zakłady komunalne
i samorządy lokalne, które chcą włączyć biogaz do swojego bilansu energetycznego. Celem organizacji Konferencji jest umożliwienie uczestnikom kolejnych jej edycji poszerzenia swojej wiedzy o informacje dotyczące możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności. Wykładowcy – praktycy przybliżają zainteresowanym tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

 

Rozwijana w kolejnych edycjach Konferencji tematyka związana z biogazem cieszy się rosnącym zainteresowaniem zarówno uczestników – stale rosnąca liczba przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dużych, liczących się na rynku przedsiębiorstw, jak i mediów oraz prestiżowych organizacji branżowych i ministerstw. Czwartkowa konferencja stanowiła przede wszystkim forum kontaktów i wymiany doświadczeń dla podmiotów poruszających się w temacie biogazu oraz wszystkich zainteresowanych wejściem w branżę.

 

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki
i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.

 

Konferencję wsparły:

 

Ministerstwo Gospodarki, Prezydent M. St. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Urząd Regulacji Energetyki, Przewodniczący Sejmowej Stałej Podkomisji ds. Energetyki – Andrzej Czerwiński, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rynku Energii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Krajowa Izba Biopaliw, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polskie Stowarzyszenie Biogazu.

 

Patronat Medialny tradycyjnie sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną
i gospodarką.

 

Podczas Konferencji poruszone zostały następujące tematy:

 

Projekt ustawy o energii odnawialnej a funkcjonowanie biogazowni rolniczych

Maciej Kapalski, Główny Specjalista, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

 

Bioelektrownia Rzędów – aspekty technologiczne i społeczne inwestycji biogazowej

Wojciech Łukaszek, Dyrektor Programu Inwestycyjno-Naukowego Rzędów, EKOENERGIA

 

 

 

Proces inwestycyjny w biogazownie krok po kroku

Magdalena Papajewska, Project Development Manager, BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o.

 

Poprawa efektywności produkcji biogazu w biogazowniach poprzez ograniczenie ilości osadów w reaktorach

Tomasz Tłustochowicz, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży, CLIMBEX S.A.

 

Zewnętrzne źródła finansowania (dotacje) inwestycji biogazowych

Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

 

Biogazowe agregaty kogeneracyjne

Jarosław Łukowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, Pełnomocnik Spółki, H. Cegielski
– Poznań S.A.

 

Innowacyjne techniki obróbki pofermentu z biogazowni metodą SplitBox®

Tomasz Majewski, Prezes Zarządu, SEPARATOR Sp. z o.o.

 

Audyt technologiczny w projektach biogazowych

Maciej Gołębiewski, Prezes Zarządu, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

 

Uwarunkowania technologiczne wtłaczania biometanu do sieci

Wacław Bilnicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGNIG Energia SA

 

Możliwości zastosowania biogazu w transporcie – Projekt BIOMASTER

dr inż. Radosław Pomykała, Koordynator Projektu BIOMASTER w Polsce, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

 

GreenGasGrids – Zwiększenie europejskiego rynku produkcji, poprawa warunków przesyłu i przyłączanie biogazu do sieci dystrybucji

Maria Dobrowolska, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

 

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:

 

•           METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

•           SEPARATOR Sp. z o.o.

•           H. Cegielski – Poznań S.A.

•           CLIMBEX S.A.

oraz

•           Awbud S.A.

 

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i sponsorów Konferencji po raz kolejny pokazały potrzebę organizacji tego typu spotkań stanowiących platformę kontaktu producentów
i dystrybutorów związanych z sektorem biogazu z inwestorami.

 

Już dzisiaj firma Progress Group zapowiada szóstą edycję konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” na wiosnę 2013 roku.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!