Budownictwo

Powierzchnia zewnętrzna pieca cz.2

W ten sposób unikniemy ryzyka powstania rys na tynku pieca. Do tynkowania należy użyć tynku zduńskiego. Wykonywany jest on w odmianach do układania jedno-lub wielowarstwowego. Doświadczony zdun wybiera tynk jednowarstwowy, gdyż wykonuje wtedy cała pracę przy mniejszej ilości operacji roboczych. Rzemieślnik amator powinien się zdecydować raczej na położenie dwóch warstw, aby otrzymać dobrą powierzchnię zewnętrzną. Łatwiejsze do przeprowadzenia będą wtedy wszelkie naprawy tynku. Chociaż obecnie są już tynki zduńskie, które można nakładać bez specjalnych podkładów, zastosowanie podkładu zabezpieczy nas dodatkowo przed groźbą powstania rys. Właśnie, w miejscach, w których stykają się różne materiały lub materiał jest mocno rozgrzewany, powstają z powodu różnic w rozszerzalności cieplnej materiałów, silne naprężenia tynku. Jako podkład pod tynk oferowana jest siatka druciana, tkanina z włókna szklanego lub siatka na cegły. Siatka druciana jest sprawdzonym i niedrogim materiałem. Wyginamy ją tak, aby była dopasowana dokładnie do kształtu pieca. Jeżeli przewidujemy jej zastosowanie, musimy przy stawianiu ściany szamotowej włożyć w spoiny co 20 cm pętle z drutu, których dwa wolne końce łączymy później z siatka drucianą. Gdy siatka przylega dokładnie do powierzchni pieca, możemy rozpocząć nakładanie tynku. W taki sam sposób postępujemy w przypadku zastosowania siatki na cegły lub tkaniny z włókna szklanego. Musimy zwrócić tylko szczególna uwagę na krawędzie, aby nie tworzyły się na nich noski. Siatka na cegły nadaje się szczególnie dla okrągłych i łukowatych kształtów, których wykonanie przy użyciu kształtek i płyt jest bardzo pracochłonne lub wręcz niemożliwe do wykonania. Siatka na cegły jest siatką drucianą otoczona płaszczem z materiału, która stosuje się również dla normalnych wypalonych cegieł. Można ją ciąć obcęgami do gwoździ. Formujemy warstwę siatki zgodnie z kształtem naszego pieca. Następnie powtarzamy ten proces, tak że możemy położyć na sobie dwie warstwy siatki na cegły. Przeplatamy je drutem i w efekcie tego otrzymujemy tak gęsta siatkę, że możemy nałożyć na nią warstwę zaprawy przywierającej bez obawy, że przeleci przez oczka. Po związaniu zaprawy obie warstwy siatki są tak silnie pouczone ze sobą, że razem z zaprawą tworzą mur o dobrej nośności. Teraz tynkujemy ścianę, tak jak przy budowie innych pieców kaflowych.