Pompy ciepła

Pompy ciepła wodne (woda-woda)

Pompy ciepła wodne (woda-woda)

Pompy ciepła służące do pobierania ciepła z wody gruntowej są konstrukcyjnie identyczne z poprzednio omawianymi pompami typu solanka-woda. Jedyna różnica polega na tym, że o ile w pompie solanka-woda w jej wymienniku krąży niezamarzająca ciecz, o tyle w pompie woda-woda przepływa woda gruntowa, która jest co prawda schładzana, ale nigdy poniżej punktu zamarzania. W związku z tym układy kontrolne pompy ciepła czuwają, aby urządzenie zostało awaryjnie wyłączone w przypadku, gdyby woda dopływająca do pompy ciepła miała temperaturę niższą niż +7°C.

Woda gruntowa czerpana jest ze studni zasilającej i doprowadzana do parownika pompy ciepła. Tu odbierane jest zawarte w niej ciepło, a ochłodzona woda odprowadzana jest do studni spustowej. Wydajność studni zasilającej musi gwarantować ciągły pobór wody przy nominalnym przepływie wody przez pompę ciepła. Ale wydajność studni, czy mówiąc inaczej jej potencjał, zależy tylko od miejscowych uwarunkowań geologicznych.

Więc jeśli okaże się, że w danych warunkach nie ma pewności, czy będzie zapewniony odpowiedni dopływ wody, to nie należy ryzykować, tylko od razu pomyśleć o innym sposobie pozyskiwania energii odnawialnej. Ilość wody jednak nie jest jedynym kryterium decydującym o przydatności źródła ciepła.

Niezależnie od wszelkich formalności należy w każdym przypadku wykonać analizę wody, aby móc ustalić, czy woda gruntowa nadaje się do użycia w parowniku pompy ciepła. Ale nawet wtedy, gdy spełniony jest warunek wydajności i składu chemicznego, to pozostaje jeszcze jedna przeszkoda. Tam gdzie woda zawiera duże ilości żelaza należy liczyć się z możliwością zamulenia studni zrzutowej. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy instalacja zostanie wykonana w taki sposób, że nie blokuje dostępu powietrza do wody będącej w obiegu.

Z tego względu zaprojektowanie i wykonanie studni, od której zależy niezawodność instalacji, należy powierzyć doświadczonej firmie studniarskiej. Jeśli uda się te warunki spełnić, to system będzie pracował najbardziej efektywnie, to znaczy że będzie miał najniższe z możliwych koszty eksploatacyjne.

Schemat ogrzewania z pompą ciepła woda-woda.
O strony grzewczej instalacja jest Identyczna jak dla pompy solanka-woda. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast kolektora gruntowego do dostarczania ciepła wykorzystywana jest studnia zasilająca. Woda schłodzona jest odprowadzana do studni zrzutowej.