Artykuły

Po co komu smart grid?

Ostatnio pojęcie smart grid, czyli inteligentnych sieci elektroenergetycznych, często pojawiało się w doniesieniach prasowych.

Komisja Europejska ogłosiła zapytanie o informację, skierowane do promotorów projektów z dziedziny smart grid. Informacje powinny dotyczyć kryteriów związanych z wytycznymi dotyczącymi transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Wybrane projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Pakietu Infrastrukturalnego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił pierwszy w Polsce nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach I konkursu programu priorytetowego „ Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne (ISE)”. Budżet całego programy wynosi 340 mln złotych. Natomiast środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach pierwszego konkursu wynosi 150 mln złotych.

 

Czym jest dokładnie inteligentna sieć i dlaczego jednostki tak dążą do rozwoju tej technologii w Polsce?

 

Marek Woszczyk, Prezes URE, powiedział, że „sieć inteligentna to nowy rodzaj sieci elektroenergetycznej – to taka sieć, w której konsument ma warunki do tego, aby być aktywnym uczestnikiem rynku, a więc także produkować energię i sprzedawać ją do sieci.”

Tego typu rozwiązanie daje możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych, mikro elektrowni wiatrowych oraz innych źródeł odnawialnych w swoim gospodarstwie domowym i zużywanie wyprodukowanej przez nie energii lokalnie lub sprzedaż nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Pozwoli to na wprowadzenie systemu generacji rozproszonej, co oznacza, że małe źródła wytwórcze będą rozlokowane na całym obszarze Polski. Ważną kwestią jest odpowiedni sposób rozliczania z dystrybutorem z wyprodukowanej i sprzedanej energii elektrycznej, w tym celu niezbędne jest zainstalowanie inteligentnych mierników, AMI.

Oprócz tego kluczową kwestią jaką można uzyskać poprzez instalację inteligentnych mierników jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Odbywa się to poprzez eliminacje przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz maksymalizację efektywności działania sieci elektroenergetycznych. Układy sterowania pozwalają na dobranie najbardziej optymalnego obszaru pracy. Zaawansowane urządzenia diagnostyki powalają zarządzać przepływami energii, układami zabezpieczeń oraz diagnostyki.

Sprzyja to minimalizacji kosztów usług elektroenergetycznych i utrzymania sieci, co odzwierciedlone jest w zmniejszeniu rachunków za energię elektryczną. Zwiększana zostaje także rola udziału konsumenta. Parametry dostarczanej energii elektrycznej są zindywidualizowane i zgodne z potrzebami klienta. Oprócz tego zwiększona zostaje udział rozproszonych źródeł energii elektrycznej, co oznacza, że instalacja i przyłączenie mikroinstalacji nie stanowi już dużego problemu. Każdy może mieć na swojej posesji zainstalowaną małą elektrownie.

Inteligentne sieci to nie tylko rozwiązanie techniczne. Głównym argumentem, dlaczego warto inwestować w smart gridy, jest fakt, że dzięki tej technologii w łatwy sposób można dokonywać bieżącej analizy zasadności ekonomicznej podejmowanych przedsięwzięć, czasu zwrotu poniesionych nakładów oraz wykorzystywanie odpowiednich mechanizmów rynkowych.