Pompy ciepła

Monitoring i diagnostyka systemu

Monitoring i diagnostyka systemu

Nowoczesne pompy ciepła są wyposażone w regulatory mikroprocesorowe, które nie tylko zarządzają pracą całego systemu grzewczego, ale także dostarczają informacje użytkownikowi i serwisantowi. Niektórzy producenci proponują jako wyposażenie dodatkowe przystawkę umożliwiającą podłączenie regulatora pompy ciepła do modemu i stworzenie przez to możliwości komunikacyjnych praktycznie z całym światem. A to znaczy, /<> upoważniona osoba może zdalnie, nawet w czasie nieobecności domowników, dokonać sprawdzenia systemu i zmienić ustawienia, gdyby okazało się to konieczne. Także sam użytkownik może zdalnie oddziaływać na pracę instalacji grzewczej w budynku i sprawdzać jej działanie w dowolnym czasie oraz z dowolnego miejsca na Ziemi.

Oprócz tego możliwe jest zdalne serwisowanie urządzenia. Dostawca pompy ciepła ma możliwość zdalnej diagnozy i przestawienia parametrów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Może też uprzedzać użytkownika o nieprawidłowościach i ewentualnych zagrożeniach.