Pompy ciepła

Jaka będzie wielkość inwestycji?

Jaka będzie wielkość inwestycji?

Całkowity koszt inwestycji zależy od wielu parametrów, ale największy nań wpływ mają lokalne warunki pozyskiwania ciepła. Bardzo często koszty wykonania źródła ciepła są porównywalne z ceną samych urządzeń. Najmniej kosztuje zawsze pozyskiwanie ciepła z powietrza. I to jest wiadomość dobra, jest jednak jeszcze wiadomość zła – pompy ciepła typu powietrze/woda przy porównywalnej mocy są droższe od pomp solanka/woda i woda/woda. W efekcie różnica w całkowitych kosztach inwestycyjnych w stosunku do pomp ciepła woda/woda czy solanka/woda znacznie maleje. Jeśli chodzi o źródło ciepła, to oszczędzać nie wolno. Wszystko musi być wykonane bez jakichkolwiek uproszczeń, czy kompromisów. Koszty z którymi trzeba się liczyć zostały podane w poniższej tabeli.

Koszty wykonania źródła ciepła dla pompy o mocy 10 kW.

Następną kwestią jest wybór urządzeń. Przy tej samej mocy grzewczej różnica cen między pompą najdroższą i najtańszą może wynosić nawet 100%. Gdyby się kierować tylko samą ceną zakupu pompy, to te najdroższe nie miałyby szans zbytu. Tak jednak nie jest. Pompy droższe są bardziej ekonomiczne, trwałe i dają użytkownikowi w dłuższej perspektywie większe korzyści. Trzymając się dalej przykładu pompy ciepła o mocy 10 kW można powiedzieć, że cena takiej pompy nie przekroczy 35 000 zł. Podsumujmy: maksymalna inwestycja to 35 000 zł (pompa ciepła) i 20000 zł (źródło ciepła), czyli 55 000 zł. Niby dużo, ale porządny kocioł gazowy też kosztuje niemało, a przyłącze gazowe może kosztować wiele tysięcy złotych.