Wiadomości

GAZ – nowe regulacje na 2013 rok

Zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznych warsztatach GAZ – nowe regulacje na 2013 rok”, które odbędą się 6 grudnia 2012 roku, w Centrum Szkolenia Gazownictwa w Warszawie. Wydarzenie organizuje Zespół CBE Polska we współpracy z Partnerem Prawnym – renomowaną kancelarią prawną Kochański Zięba Rapala i Partnerzy. W trakcie spotkania, specjaliści w zakresie prawa energetycznego, gazowego i podatkowego zanalizują nadchodzące zmiany w zakresie funkcjonowania sektora gazowniczego, które czekają uczestników rynku w 2013 roku. Warsztaty zostaną podzielone na 3 bloki tematyczne skupiające strategiczne obszary: nowego Prawa Gazowego, podatku akcyzowego na gaz oraz prawa o wydobywaniu węglowodorów i Funduszu Węglowodorowym.

Wśród najważniejszych zagadnień warsztatów:

Prawo Gazowe z 9 października 2012 roku – najważniejsze zapisy i zmiany

taryfikacja cen gazu i liberalizacja rynku

akcyza na gaz – prawne i ekonomiczne konsekwencje dla przemysłowców

tworzenie giełdowego rynku gazu w Polsce – wirtualny handel gazem ziemnym

prawo o wydobywaniu węglowodorów, ich opodatkowaniu i Funduszu Węglowodorowym

problemy rozwoju i eksploatacji w świetle nowych przepisów

nowe regulacje a stymulowanie konkurencyjności

 analiza wpływu nowych ustaw na rynek energetyczny

 

Do udziału w wydarzeniu Organizatorzy zapraszają:

przedstawicieli sektorów: gazowniczego, energetycznego, komunalnego, ciepłowniczego

dystrybutorów, dostawców i importerów gazu

dostawców produktów i rozwiązań technologicznych

firmy doradcze i inżynieryjne

przemysłowych odbiorców gazu

firmy z sektora budownictwa przemysłowego/ wykonawców projektów

przedstawicieli banków finansujących inwestycje energetyczne

przedsiębiorstwa posiadające koncesje na poszukiwanie, wydobycie i obrót gazem

wszystkie osoby zainteresowane tematyką wykorzystania gazu w energetyce

 

Szczegółowy program warsztatów wraz z listą Ekspertów i podmiotów zaangażowanych, a także relację z pierwszej edycji wydarzenia, można znaleźć pod adresem:

cbepolska.pl/pl/gaz-nowe-regulacje-na-2013-rok.html