Wiadomości

Farmy wiatrowe w Polsce

Raport „Energetyka wiatrowa w Polsce” wskazuje, że najkorzystniejsze warunki dla farm wiatrowych występują w północno-zachodnich obszarach Polski i tam też zlokalizowanych jest najwięcej elektrowni wiatrowych. Liderem jest województwo zachodniopomorskie (716,8 MW), kolejne miejsca zajmuje województwo pomorskie (246,9 MW) i województwo wielkopolskie (245,3 MW).
Rozmieszczenie farm wiatrowych w Polsce przedstawia się następująco (dane na koniec czerwca 2012 r.):

Województwo, liczba koncesjonowanych instalacji, moc farm w MW,
zachodniopomorskie – 39 instalacje; 716,8 MW;
pomorskie – 27; 246,9 MW;
wielkopolskie – 82; 245,3 MW;
kujawsko-pomorskie – 204; 221,8 MW;
warmińsko-mazurskie – 19; 198,1 MW;
łódzkie – 121; 190,3 MW;
podlaskie – 16; 117,3 MW;
dolnośląskie – 5;58,3 MW;
podkarpackie – 20; 53,9 MW;
lubuskie – 6; 50,6 MW;
mazowieckie – 37; 41,6 MW
opolskie – 4; 33,2 MW;
śląskie – 12; 5,5 MW;
świętokrzyskie – 12; 4,4 MW;
małopolskie – 10; 3 MW;
lubelskie -5; 2,2 MW;
Razem – 619 instalacji, 2188,9 MW.

Z opracowania „Energetyka wiatrowa w Polsce” wynika, że energetyka wiatrowa stanowi obecnie 57,6 proc. mocy zainstalowanej (bez technologii współspalania) wszystkich odnawialnych źródeł energii. Energetyka wiatrowa na pierwszym miejscu wśród odnawialnych źródeł energii w Polsce znalazła się już w 2009 roku.