Pompy ciepła

Diagnostyka i regulacje układów chłodniczych cz.1

Cyfrowy termometr różnicowy.
Absolutnie podstawowy przyrząd dla każdego, kto chce zajmować się naprawianiem pomp ciepła. Żadne rozwiązania zastępcze w postaci dwu różnych termometrów nie sprawdzają się w praktyce. Trzeba mieć koniecznie możliwość natychmiastowego odczytu dwu różnych temperatur i różnicy między nimi. Nietrudno sobie wyobrazić problem obliczania w pamięci różnicy temperatur wtedy, gdy jedna z temperatur jest dodatnia, a druga ujemna. Przyrząd nie należy do najtańszych, ale trzeba brać pod uwagę także tę okoliczność, że na podstawie dokonanych pomiarów zapadają decyzje wymiany zespołów o wiele droższych niż taki termometr.

Diagnostyka i regulacje układów chłodniczych.

Badanie układu chłodniczego i ewentualne jego regulacje mają na celu takie ustawienie parametrów, aby pompa ciepła pracowała w najkorzystniejszych warunkach. Innymi słowy chodzi o to, aby osiągnąć najwyższy możliwy stosunek otrzymanej energii grzewczej do włożonej energii elektrycznej. I odwrotnie, układ chłodniczy niewłaściwie wyregulowany będzie pracować nieefektywnie, a w skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzeń, których usunięcie jest zawsze kłopotliwe i kosztowne.

Nie da się dokładnie wyregulować układu chłodniczego, jeśli użyte przyrządy są niedokładne lub rozkalibrowane. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk, aby od czasu do czasu sprawdzać poprawność działania przyrządów pomiarowych. Jeśli na przykład manometr niskiego ciśnienia ma niedokładność rzędu 0,5 bara, to automatycznie powoduje błąd odczytu temperatury parowania i co za tym idzie błąd w wyliczeniu przegrzania o około 6 K. Taki błąd w ustawieniu przegrzania może spowodować, że efektywność pompy ciepła spadnie nawet o 15%. Skutkiem takiego spadku efektywności są wyższe rachunki za energię elektryczną.