Wiadomości

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

W imieniu Organizatora – Zespołu CBE Polska – zapraszamy do uczestnictwa w warsztatach „Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych„, które odbędą się 5 grudnia 2012 roku, w Warszawie. Wydarzenie zostanie poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki, który jako Dyrektor Działu Regulacji nadzoruje kwestie wydawania, umorzenia i przepływu wszystkich „kolorowych certyfikatów”.

Zespół CBE Polska od początku 2011 roku, z zakresu certyfikatów energetycznych, przeszkolił już blisko tysiąc specjalistów z przedsiębiorstw energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych, przemysłowych, firm doradczych oraz kancelarii prawnych. Program piątej edycji specjalistycznych warsztatów związanych z tematyką nowych systemów wsparcia, zgodnie z zapowiedzią Organizatorów, został oparty na ostatecznych aktach wykonawczych (w formie rozporządzeń) do ustawy o efektywności energetycznej.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

identyfikacja, zakres obowiązku oraz wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe poszczególnych przedsiębiorstw

wykaz i rodzaje podmiotów oraz przedsięwzięć, które nie są zobligowane ale mogą skorzystać z nowego systemu białych certyfikatów

informacje na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię, w stosunku do poniesionych nakładów

procedury przetargowe:

wybór przedsięwzięć, terminy, składanie wniosku, forma, częstotliwość

kto może a kto nie może stawać do przetargu?

scenariusze ewentualnych rozstrzygnięć przetargu oraz czynniki wpływające na wynik

system przepływu oraz wydawania białych certyfikatów:

kiedy Prezes URE wydaje świadectwo efektywności i kiedy może odmówić

system wydawania BC dla przedsięwzięć niezrealizowanych

rola audytu oraz audytora w procesie pozyskiwania certyfikatów

co powinien zawierać audyt efektywności

kto może sporządzić audyt efektywności? – specyficzne wymogi względem audytorów

rozliczanie obowiązku i system kar

obligatoryjność kar

podstawy wymierzania kary
Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane lub zobligowane pozyskaniem białych certyfikatów, w szczególności:

firmy sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło

jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie

podmioty z sektora nieruchomości, szkoły, szpitale, centra handlowe, firmy produkcyjne i usługowe

przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie

podmioty, które zrealizowały następujące rodzaje przedsięwzięć:
– izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków;
– modernizację oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;
– odzysk energii w procesach przemysłowych;
– ograniczenie przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach

podmioty, które stosują do ogrzewania lub chłodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (wytwarzanej we własnych instalacjach lub pochodzącej z sieci)

 

Szczegółowy program warsztatów, a także relacje z poprzednich edycji, można znaleźć na stronie:

http://cbepolska.pl/pl/biale-certyfikaty-w-swietle-ostatecznych-rozporzadzen-wykonawczych.html

 

Dane kontaktowe do Organizatorów:

 

Center for Business Education

ul. Chmielna 35 / 200; 00-021 Warszawa

tel/fax: +48 22 82 77 123

e-mail: biuro@cbepolska.pl